Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Grunts piesārņojuma ietekme uz būvpamatni"; diplomprojekts "Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīcas rekonstrukcija"
Title in English "The Impact of Ground Pollution on the Base of the Buildings"; Diploma Project "Reconstruction of Liepājas Oil Extraction Plant"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor K.Kostjukovs
Reviewer
Abstract Krišjāņa Dinsberga inženierprojekta tēma ir „Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīcas rekonstrukcija” Liepājā, sliežu ielā 4. Darba mērķis ir izstrādāt inženierprojektu Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīcas rekonstrukciju. Diplomprojekts izstrādāts atbilstoši diplomprojekta uzdevumam un darba ietvaros tika izstrādātas 3 galvenās nodaļas: 1. Arhitektūras daļa; 2. Būvkonstrukciju daļa; 3. Ekonomikas daļa. Pirmajā nodaļā tiek izstrādāts paskaidrojuma raksts, kas sevī ietver izejas datus projektēšanai, ģenerālā plāna aprakstu, arhitektūras un celtniecības daļas aprakstu, inţenierkomunikāciju vispārējo raksturojumu, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumus. Otrajā nodaļā tiek veikti dzelzsbetona nesošo konstrukciju aprēķini. Nodaļā tiek aprēķināti un izprojektēti ēkai nepieciešamie lentveida pamati konkrētos šķēlumos, tiek aprēķināts un izprojektēts pirmā stāva starpstāvu ribotais pārsegums un tiek izprojektēta un aprēķināta kolonna. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta celtniecības vispārējā organizācija un tehnoloģija, tiek darba veikšanas kalendārais grafiks, tiek aprēķinātas un atspoguļotas ēkas nesošo konstrukciju kopējās būvniecības izmaksas. Darba beigās izteikti secinājumi. Diplomprojekta izstrādei izmantota informācija no 30 literatūras avotiem. Diplomprojekta apjoms ir 132 numurētas lapaspuses, tajā ievietoti 26 attēli un 26 tabulas.
Keywords Grunts piesārņojums
Keywords in English Soil pollution
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 13.06.2015 13:19:31