Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Iekšējās ūdens apgādes sistēmas"
Nosaukums angļu valodā "Internal water supply systems"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Gints Jaudzems
Recenzents Romāns Neilands
Anotācija Bakalaura darbs “Iekšējās ūdensapgādes sistēmas” ir veltīts mūsdienīgas ēku ūdensapgādes sistēmu izpētei. Darba teorētiskajā daļā tiek salīdzinātas dažādu cauruļvadu īpašības un analizēta to pielietošana, atkarībā no vietējiem apstākļiem, montāžās iespējām un ekonomiskiem apsvērumiem. Kā arī tiek apskatīta visa nepieciešamā cauruļvadu armatūra, kas ietver sevī regulējošo armatūru, noslēgarmatūru, ūdens izdales armatūru. Darbā tiek apskatīti Latvijas būvnormatīvi un likumi, kas regulē projektēšanu un montāžu. Darbā veikta ūdens patēriņu un hidrauliskā aprēķina analīze, tajā ietilpst, cauruļvadu diametru aprēķins un cauruļu tīkla elementu aprēķins. pēc kura var noteikt dažādu papildus iekārtu nepieciešamību ēkās. Iekārtu izvēles un parametru raksturojums. Balstoties uz teorētiskajām zināšanām, tika izstrādāts ēku iekšējās ūdensapgādes inženierprojekts. Tā ir septiņu stāvu ēka, kura atrodas Rīgas centra rajonā. Tika aprēķināti nepieciešamie parametri ēkas projekta izstrādei. Grafiskajā daļā attēlots maģistrālo cauruļvadu trasējums, stāvu plāni, izometriskās shēmas, ūdens skaitītāja mezgls. Bakalaura darbs ar projekta daļu sastāv no 60 lpp., 32 aprēķina formulām, 2 tabulām, 4 attēliem un 1 pielikumu. Darbā izmantoti 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Iekšējās ūdens apgādes sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Internal water supply systems
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 14:03:04