Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Iekšējās ūdens apgādes sistēmas"
Title in English "Internal water supply systems"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Gints Jaudzems
Reviewer Romāns Neilands
Abstract Bakalaura darbs “Iekšējās ūdensapgādes sistēmas” ir veltīts mūsdienīgas ēku ūdensapgādes sistēmu izpētei. Darba teorētiskajā daļā tiek salīdzinātas dažādu cauruļvadu īpašības un analizēta to pielietošana, atkarībā no vietējiem apstākļiem, montāžās iespējām un ekonomiskiem apsvērumiem. Kā arī tiek apskatīta visa nepieciešamā cauruļvadu armatūra, kas ietver sevī regulējošo armatūru, noslēgarmatūru, ūdens izdales armatūru. Darbā tiek apskatīti Latvijas būvnormatīvi un likumi, kas regulē projektēšanu un montāžu. Darbā veikta ūdens patēriņu un hidrauliskā aprēķina analīze, tajā ietilpst, cauruļvadu diametru aprēķins un cauruļu tīkla elementu aprēķins. pēc kura var noteikt dažādu papildus iekārtu nepieciešamību ēkās. Iekārtu izvēles un parametru raksturojums. Balstoties uz teorētiskajām zināšanām, tika izstrādāts ēku iekšējās ūdensapgādes inženierprojekts. Tā ir septiņu stāvu ēka, kura atrodas Rīgas centra rajonā. Tika aprēķināti nepieciešamie parametri ēkas projekta izstrādei. Grafiskajā daļā attēlots maģistrālo cauruļvadu trasējums, stāvu plāni, izometriskās shēmas, ūdens skaitītāja mezgls. Bakalaura darbs ar projekta daļu sastāv no 60 lpp., 32 aprēķina formulām, 2 tabulām, 4 attēliem un 1 pielikumu. Darbā izmantoti 22 literatūras avoti.
Keywords Iekšējās ūdens apgādes sistēmas
Keywords in English Internal water supply systems
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.06.2015 14:03:04