Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Pirimidīn-2,4,6(1H,3H,5H)-triona fragmentu saturošu 4H-pirān-4-ilidēn un piridīn-4(1H)-ilidēn atvasinājumu sintēze un to luminoforās īpašības
Nosaukums angļu valodā Synthesis and luminescent properties of pyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione fragment containing derivatives of 4H-pyran-4-ylidene and pyridine-4(1H)-ylidene
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.chem.V.Kokars, Dr.chem. E.Zariņš
Recenzents Dr.chem.D.Zicāne
Anotācija Maģistra darbā apskatītas D-π-A tipa luminoforu sintēzes metodes un to īpašības. Savienojumi raksturojas ar īpašībām, kas padara tos perspektīvus daţādu fotonikas ierīču materiālu pētījumiem. Literatūras apskatā apkopota atbilstoša informācija par laika periodu no 1960. līdz 2015. gadam, izmantojot interneta datu bāzes – Science Direct un Scopus, kā arī citas interneta vietnēs esošos materiālus. Maģistra darba izstrādē sintezēti savienojumi, kuros elektronu akceptoro pirimidīn-2,4,6(1H,3H,5H)-triona un tā atvasinājumu fragmenti ar 2,6-diaizvietotu-4H-pirān-4-ilidēn vai piridīn-4(1H)-ilidēn π elektronu sistēmu saistīti ar elektronu donoro fragmentu. Minēto savienojumu iegūšanā izmantoti daţādi elektronu donoro stiril fragmentu veidojoši aldehīdi. Izpētītas savienojumu optiskās un termiskās īpašības. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 116 lpp. Darbs satur 84 attēlus, 20 tabulas un 2 pielikumus. Darbā izmantoti 84 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi PIRIMIDĪN-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONS, 4H-PIRĀN-4-ILIDĒN, PIRIDĪN-4(1H)-ILIDĒN, LUMINOFORI
Atslēgas vārdi angļu valodā PYRIMIDINE-2,4,6 (1H, 3H, 5H)-TRIONE, 4H-PYRAN-4-YLIDENE, PYRIDIN-4 (1H) -YLIDENE, LUMINOPHORES
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 11:45:58