Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Pirimidīn-2,4,6(1H,3H,5H)-triona fragmentu saturošu 4H-pirān-4-ilidēn un piridīn-4(1H)-ilidēn atvasinājumu sintēze un to luminoforās īpašības
Title in English Synthesis and luminescent properties of pyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione fragment containing derivatives of 4H-pyran-4-ylidene and pyridine-4(1H)-ylidene
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.chem.V.Kokars, Dr.chem. E.Zariņš
Reviewer Dr.chem.D.Zicāne
Abstract Maģistra darbā apskatītas D-π-A tipa luminoforu sintēzes metodes un to īpašības. Savienojumi raksturojas ar īpašībām, kas padara tos perspektīvus daţādu fotonikas ierīču materiālu pētījumiem. Literatūras apskatā apkopota atbilstoša informācija par laika periodu no 1960. līdz 2015. gadam, izmantojot interneta datu bāzes – Science Direct un Scopus, kā arī citas interneta vietnēs esošos materiālus. Maģistra darba izstrādē sintezēti savienojumi, kuros elektronu akceptoro pirimidīn-2,4,6(1H,3H,5H)-triona un tā atvasinājumu fragmenti ar 2,6-diaizvietotu-4H-pirān-4-ilidēn vai piridīn-4(1H)-ilidēn π elektronu sistēmu saistīti ar elektronu donoro fragmentu. Minēto savienojumu iegūšanā izmantoti daţādi elektronu donoro stiril fragmentu veidojoši aldehīdi. Izpētītas savienojumu optiskās un termiskās īpašības. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 116 lpp. Darbs satur 84 attēlus, 20 tabulas un 2 pielikumus. Darbā izmantoti 84 literatūras avoti.
Keywords PIRIMIDĪN-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONS, 4H-PIRĀN-4-ILIDĒN, PIRIDĪN-4(1H)-ILIDĒN, LUMINOFORI
Keywords in English PYRIMIDINE-2,4,6 (1H, 3H, 5H)-TRIONE, 4H-PYRAN-4-YLIDENE, PYRIDIN-4 (1H) -YLIDENE, LUMINOPHORES
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.06.2015 11:45:58