Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tehniskās tulkošanas pragmatiskie aspekti (uz mērķauditoriju orientēts tulkojums)
Nosaukums angļu valodā Pragmatic Aspects of Technical Translation (Target-Oriented Translation)
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Diāna Rūpniece
Recenzents Dr.philol., doc. Tatjana Hramova
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “Tehniskās tulkošanas pragmatiskie aspekti”. Darba autore ir Lietišķā valodniecības institūta bakalaura profesionālo studiju programmas “Tehniskā tulkošana ” 4. kursa studente Elīna Norniece. Bakalaura darbs sastāv no Anotācijas, Ievada, Teorētiskās daļas, Praktiskās daļas, Secinājumiem, Bibliogrāfiskā rādītāja un Pielikumiem. Teorētiskajā daļā tiek pētīti starpkultūru komunikāciju aspekti, kas aplūkoti kultūras un valodas barjeru kontekstā tulkojumā. Iespējamo problēmu tulkojums tehniskajos tekstos balstīts uz piemēriem, kuri atspoguļojas latviešu valodas tulkojumā. Teorētiskajā daļā iekļauta avotteksta analīze, kā arī praktiski piemēri, apvienojot tulkošanas procesā izmantotās tulkošanas stratēģijas un problēmu risinājumus. Praktiskajā daļā iekļauts grāmatas tulkojums. Bibliogrāfiskais rādītājs ietver 18 grāmatas, 10 tiešsaistes resursus un 12 tiešsaistes vārdnīcas. Pielikums sastāv no trim daļām – terminu skaidrojošās vārdnīcas, idiomu un frāžu skaidrojošās vārdnīcas un avotteksta. Bakalaura darbs kopumā izklāstīts 111 lappusēs.
Atslēgas vārdi Tehniskās tulkošanas pragmatiskie aspekti, starpkultūru komunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Pragmatic Aspects of Technical Translation, Cross-Cultural Communication
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 10:39:24