Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Tehniskās tulkošanas pragmatiskie aspekti (uz mērķauditoriju orientēts tulkojums)
Title in English Pragmatic Aspects of Technical Translation (Target-Oriented Translation)
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Diāna Rūpniece
Reviewer Dr.philol., doc. Tatjana Hramova
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Tehniskās tulkošanas pragmatiskie aspekti”. Darba autore ir Lietišķā valodniecības institūta bakalaura profesionālo studiju programmas “Tehniskā tulkošana ” 4. kursa studente Elīna Norniece. Bakalaura darbs sastāv no Anotācijas, Ievada, Teorētiskās daļas, Praktiskās daļas, Secinājumiem, Bibliogrāfiskā rādītāja un Pielikumiem. Teorētiskajā daļā tiek pētīti starpkultūru komunikāciju aspekti, kas aplūkoti kultūras un valodas barjeru kontekstā tulkojumā. Iespējamo problēmu tulkojums tehniskajos tekstos balstīts uz piemēriem, kuri atspoguļojas latviešu valodas tulkojumā. Teorētiskajā daļā iekļauta avotteksta analīze, kā arī praktiski piemēri, apvienojot tulkošanas procesā izmantotās tulkošanas stratēģijas un problēmu risinājumus. Praktiskajā daļā iekļauts grāmatas tulkojums. Bibliogrāfiskais rādītājs ietver 18 grāmatas, 10 tiešsaistes resursus un 12 tiešsaistes vārdnīcas. Pielikums sastāv no trim daļām – terminu skaidrojošās vārdnīcas, idiomu un frāžu skaidrojošās vārdnīcas un avotteksta. Bakalaura darbs kopumā izklāstīts 111 lappusēs.
Keywords Tehniskās tulkošanas pragmatiskie aspekti, starpkultūru komunikācija
Keywords in English Pragmatic Aspects of Technical Translation, Cross-Cultural Communication
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 12.06.2015 10:39:24