Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Starpkultūru aspekti tehniskajā tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Cross-Cultural Aspect of Technical Translation
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Antra Roskoša
Recenzents Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
Anotācija Anotācija Šī maģistra darba „Starpkultūru aspekti tehniskajā tulkošanā” autore ir Gunda Goldmane, 2. kursa studente maģistra profesionālo studiju programmā „Tehniskā tulkošana”. Darbā tiek aplūkota kultūras aspektu klātbūtne tehniskos tekstos kā viens no tulkošanas kompetences pamatelementiem. Darbā tiek apspriesta lingvistisko un kultūras aspektu nošķiršana, kultūras aspektu klasifikācija, stratēģijas un metodes tulkošanas procesā, kā arī kultūras kompetence un informētība, kā arī tiek analizēti piemēri dažādās kategorijās. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas – avotteksta Antonija M. Taunsenda „Gudrās pilsētas: Lieldati, civilie hakeri un jaunās utopijas meklējumi” (2013) tulkojuma latviešu valodā, kā arī no secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikumiem, kurus veido terminu glosārijs un avotteksts angļu valodā, kopā sastādot 124 lapas, neskaitot pielikumus. Bibliogrāfija sastāv no 28 grāmatām un rakstiem, 7 tiešsaistes vārdnīcām un datubāzēm un 16 nozīmīgiem tiešsaistes avotiem.
Atslēgas vārdi Starpkultūru aspekti, kultūras kompetence, kultūras informētība, kultūras tulkojamība, valoda un kultūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Cross-cultural aspects, cultural competence, cultural awareness, cultural translatability, language and culture
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 10:30:49