Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Starpkultūru aspekti tehniskajā tulkošanā
Title in English Cross-Cultural Aspect of Technical Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Antra Roskoša
Reviewer Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
Abstract Anotācija Šī maģistra darba „Starpkultūru aspekti tehniskajā tulkošanā” autore ir Gunda Goldmane, 2. kursa studente maģistra profesionālo studiju programmā „Tehniskā tulkošana”. Darbā tiek aplūkota kultūras aspektu klātbūtne tehniskos tekstos kā viens no tulkošanas kompetences pamatelementiem. Darbā tiek apspriesta lingvistisko un kultūras aspektu nošķiršana, kultūras aspektu klasifikācija, stratēģijas un metodes tulkošanas procesā, kā arī kultūras kompetence un informētība, kā arī tiek analizēti piemēri dažādās kategorijās. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas – avotteksta Antonija M. Taunsenda „Gudrās pilsētas: Lieldati, civilie hakeri un jaunās utopijas meklējumi” (2013) tulkojuma latviešu valodā, kā arī no secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikumiem, kurus veido terminu glosārijs un avotteksts angļu valodā, kopā sastādot 124 lapas, neskaitot pielikumus. Bibliogrāfija sastāv no 28 grāmatām un rakstiem, 7 tiešsaistes vārdnīcām un datubāzēm un 16 nozīmīgiem tiešsaistes avotiem.
Keywords Starpkultūru aspekti, kultūras kompetence, kultūras informētība, kultūras tulkojamība, valoda un kultūra
Keywords in English Cross-cultural aspects, cultural competence, cultural awareness, cultural translatability, language and culture
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 12.06.2015 10:30:49