Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Putukeramikas ražošanas tehnoloģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of foam ceramics manufacturing technology"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Kārlis Kostjukovs
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē, būvniecības inženierzinātņu fakultātē, materiālu un konstrukciju institūta būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā, 2015.gadā. Zinātniski-pētnieciskā darba gaitā tika izpētīta zinātniskā literatūra, disertācijas un publikācijas, atbilstošie metodiskie materiāli un citi avoti. Balstoties uz ārzemju institūtu un zinātnisko centru pētījumiem, tika izstrādāta putukeramikas ražošanas tehnoloģija, un praktiski iegūts celtniecības un siltumizolācijas materiāls. Pētījumā tika pielietota keramikas šlikera masas putošanas metode. Metodes būtība ir sekojoša: veidņu formas piepilda ar šlikera masu ar tajā ievadītajam putam. Masas porizācijai pielieto putošanas metodi vai aerācijas metodi. Sasmalcinātus mālus atmiekšķē ar ūdeni pievienojot elektrolītus (plastifikatorus). Šlikerim pievieno putas un mehāniski samaisa līdz materiāls sasniedz nepieciešamu porainību. Poraina struktūra stabilizējas pie zemām temperatūram (50...200 0C), pēc tam materiālu atveidņo un apdedzina pie 950...1090 0C maksimālās temperatūras. Eksperimentāli tika izstrādāts izejvielu sastāvs putukeramikas ražošanai: celtniecības materiālu ražošanai derīgie māli, šajā darbā SIA „LODE” ražotnes „Āne” māli, keramiskās masas plastifikatori – šķidrais stikls un pārtikas soda, putu veidojošā viela – ПБ-2000, un struktūras stabilizators - polipropilēna šķiedras vai zāģu skaidas. Kā arī tika veikts eksperiments ar izejvielu proporcijām, ar mērķi sasniegt vislabākos rezultātus. Darba gaitā tika pārbaudītas tādas putukeramikas materiāla fizikālas īpašības kā tilpummasa, ūdensuzsūce un porainība, kā arī veiktas paraugu stiprības pārbaudes. Rezultātā tika iegūts viegls celtniecības un siltumizolācijas materiāls ar sekojošām siltumtehniskājām īpašībām: tilpummasu 350 – 800 kg/m3 robežās, porainību 25 - 85 % un stiprību 0,3 – 1,1 MPa; kā arī pret apkārtējās un ķīmiski agresīvās vides nelabvēlīgo iedarbību izturīgs materiāls, kas ir keramisko būvmateriālu priekšrocība. Tālākajos pētījumos ir paredzēts optimizēt putukeramisko materiālu ražošanas tehnoloģiju un izstrādāt putukeramikas ražošanas ekonomisko pamatojumu. Maģistra darbs satur 87 teksta lpp., 35 attēlus, 12 tabulas un 36 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi putukeramika, keramika, viegls celtniecības materiāls, siltumizolācijas materiāls
Atslēgas vārdi angļu valodā foam ceramic, ceramic, lightweight construction material, insulation material
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 09:31:54