Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Putukeramikas ražošanas tehnoloģijas izstrāde"
Title in English "Development of foam ceramics manufacturing technology"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Aleksandrs Korjakins
Reviewer Kārlis Kostjukovs
Abstract Maģistra darbs izstrādāts Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē, būvniecības inženierzinātņu fakultātē, materiālu un konstrukciju institūta būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā, 2015.gadā. Zinātniski-pētnieciskā darba gaitā tika izpētīta zinātniskā literatūra, disertācijas un publikācijas, atbilstošie metodiskie materiāli un citi avoti. Balstoties uz ārzemju institūtu un zinātnisko centru pētījumiem, tika izstrādāta putukeramikas ražošanas tehnoloģija, un praktiski iegūts celtniecības un siltumizolācijas materiāls. Pētījumā tika pielietota keramikas šlikera masas putošanas metode. Metodes būtība ir sekojoša: veidņu formas piepilda ar šlikera masu ar tajā ievadītajam putam. Masas porizācijai pielieto putošanas metodi vai aerācijas metodi. Sasmalcinātus mālus atmiekšķē ar ūdeni pievienojot elektrolītus (plastifikatorus). Šlikerim pievieno putas un mehāniski samaisa līdz materiāls sasniedz nepieciešamu porainību. Poraina struktūra stabilizējas pie zemām temperatūram (50...200 0C), pēc tam materiālu atveidņo un apdedzina pie 950...1090 0C maksimālās temperatūras. Eksperimentāli tika izstrādāts izejvielu sastāvs putukeramikas ražošanai: celtniecības materiālu ražošanai derīgie māli, šajā darbā SIA „LODE” ražotnes „Āne” māli, keramiskās masas plastifikatori – šķidrais stikls un pārtikas soda, putu veidojošā viela – ПБ-2000, un struktūras stabilizators - polipropilēna šķiedras vai zāģu skaidas. Kā arī tika veikts eksperiments ar izejvielu proporcijām, ar mērķi sasniegt vislabākos rezultātus. Darba gaitā tika pārbaudītas tādas putukeramikas materiāla fizikālas īpašības kā tilpummasa, ūdensuzsūce un porainība, kā arī veiktas paraugu stiprības pārbaudes. Rezultātā tika iegūts viegls celtniecības un siltumizolācijas materiāls ar sekojošām siltumtehniskājām īpašībām: tilpummasu 350 – 800 kg/m3 robežās, porainību 25 - 85 % un stiprību 0,3 – 1,1 MPa; kā arī pret apkārtējās un ķīmiski agresīvās vides nelabvēlīgo iedarbību izturīgs materiāls, kas ir keramisko būvmateriālu priekšrocība. Tālākajos pētījumos ir paredzēts optimizēt putukeramisko materiālu ražošanas tehnoloģiju un izstrādāt putukeramikas ražošanas ekonomisko pamatojumu. Maģistra darbs satur 87 teksta lpp., 35 attēlus, 12 tabulas un 36 literatūras avotus.
Keywords putukeramika, keramika, viegls celtniecības materiāls, siltumizolācijas materiāls
Keywords in English foam ceramic, ceramic, lightweight construction material, insulation material
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.06.2015 09:31:54