Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Modificēto tekstiliju lokālās iedarbības izpēte uz audiem
Nosaukums angļu valodā The Study of Modified Textile Local Exposure on Tissues
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Svetlana Vihodceva
Recenzents Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle
Anotācija Darbs satur ievadu, publicēto un nepublicēto darbu analītisku apskatu, pētījumu metodoloģiju, eksperimenta rezultātus un to interpretāciju, secinājumus, izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā sniegts pārskats par materiāliem, sola-gēla tehnoloģiju, antimikrobiāliem pārklājumiem tekstilam, nanostrukturēta cinka oksīda un sudraba citotoksisko novērtējumu. Darba metodiskajā daļā aprakstīts pētījumu procesā lietoto metožu, tehnoloģiju un testēšanas metožu spektrs: paraugu iegūšanas tehnoloģijas, tehnoloģisko procesu norise un režīmi, kā arī lietotās pētīšanas metodes, aprīkojums un nosakāmie parametri. Eksperimentālajā daļā veikta jauno ar sola-gēla tehnoloģiju iegūtu amorfu Si un Zn saturošu pārklājumu in vitro drošības un lokālas iedarbības uz audiem novērtēšana, izmantojot epidermas un dermas šūnas. Secinājumi un priekšlikumi apkopoti darba beigās. Atslēgas vārdi: MODIFICĒTA TEKSTILIJA, SOLA-GĒLA TEHNOLOĢIJA, CITOTOKSITĀTE, DERMAS UN EPIDERMAS ŠŪNAS. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā un tas sastāv no 3 nodaļām. Darbs satur 69 lappuses, 19 attēlus, 6 tabulas un 4 pielikumi. Kopumā darbā izmantoti 50 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi MODIFICĒTA TEKSTILIJA, SOLA-GĒLA TEHNOLOĢIJA, CITOTOKSITĀTE, DERMAS UN EPIDERMAS ŠŪNAS
Atslēgas vārdi angļu valodā MODIFIED TEXTILE, SOL-GEL TECHNOLOGY, CYTOTOXICITY, DERMIS AND EPIDERMIS CELLS
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 09:16:47