Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Modificēto tekstiliju lokālās iedarbības izpēte uz audiem
Title in English The Study of Modified Textile Local Exposure on Tissues
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc.ing. Svetlana Vihodceva
Reviewer Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle
Abstract Darbs satur ievadu, publicēto un nepublicēto darbu analītisku apskatu, pētījumu metodoloģiju, eksperimenta rezultātus un to interpretāciju, secinājumus, izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā sniegts pārskats par materiāliem, sola-gēla tehnoloģiju, antimikrobiāliem pārklājumiem tekstilam, nanostrukturēta cinka oksīda un sudraba citotoksisko novērtējumu. Darba metodiskajā daļā aprakstīts pētījumu procesā lietoto metožu, tehnoloģiju un testēšanas metožu spektrs: paraugu iegūšanas tehnoloģijas, tehnoloģisko procesu norise un režīmi, kā arī lietotās pētīšanas metodes, aprīkojums un nosakāmie parametri. Eksperimentālajā daļā veikta jauno ar sola-gēla tehnoloģiju iegūtu amorfu Si un Zn saturošu pārklājumu in vitro drošības un lokālas iedarbības uz audiem novērtēšana, izmantojot epidermas un dermas šūnas. Secinājumi un priekšlikumi apkopoti darba beigās. Atslēgas vārdi: MODIFICĒTA TEKSTILIJA, SOLA-GĒLA TEHNOLOĢIJA, CITOTOKSITĀTE, DERMAS UN EPIDERMAS ŠŪNAS. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā un tas sastāv no 3 nodaļām. Darbs satur 69 lappuses, 19 attēlus, 6 tabulas un 4 pielikumi. Kopumā darbā izmantoti 50 literatūras avoti.
Keywords MODIFICĒTA TEKSTILIJA, SOLA-GĒLA TEHNOLOĢIJA, CITOTOKSITĀTE, DERMAS UN EPIDERMAS ŠŪNAS
Keywords in English MODIFIED TEXTILE, SOL-GEL TECHNOLOGY, CYTOTOXICITY, DERMIS AND EPIDERMIS CELLS
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.06.2015 09:16:47