Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Poliuretāna pēdu stimulācijas celiņa izstrāde
Nosaukums angļu valodā Design of polyurethane foot stimulation roadway
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing., S. Gaidukovs; Mg.sc.ing., A.Pabērza
Recenzents Dr. sc. ing., G.Šakale
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir iegūt poliuretāna (PU) materiālu, no kā varētu pagatavot pēdu stimulācijas celiņu ar dažādiem ieslēgumiem (oļi, koka bumbiņas, ķiršu kauliņi). Izpētīt PU īpašības – mehāniskās, reoloģiskās, termiskās īpašības un sorbciju dažādos šķīdinātājos, novecošanu klimatiskajā kamerā (UV starojums, mitrums, temperatūra). Salīdzināt divu komerciālu PU īpašības. Literatūras apskatā tika apkopota informācija par PU elastomēra iegūšanu un īpašībām. Sīkāk apskatīta informācija par PU izejvielām – izocianātiem, polioliem un ķēžu pagarinātājiem. Eksperimentālajā daļā iegūti PU paraugi. Noteiktas un izvērtētas divu komerciālu PU galaproduktu īpašības: reoloģiskās, mehāniskās, fizikālās un termiskās. Iegūts pēdu stimulācijas celiņa prototips ar dažādiem ieslēgumiem. Darbā izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā, LU un LV koksnes ķīmijas institūtā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1968. līdz 2014. gadam. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 49 lpp. Darbs satur 33 attēlus, 10 tabulas, 3 formulas un tajā izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi POLIURETĀNS, IZOCIONĀTS, POLIOLS, POLIURETĀNA ELASTOMĒRS
Atslēgas vārdi angļu valodā POLYURETHANE, ISOCYANATE, POLYOL,POLYURETHANE ELASTOMER
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 01:42:51