Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Poliuretāna pēdu stimulācijas celiņa izstrāde
Title in English Design of polyurethane foot stimulation roadway
Author Romāns Vaivodišs
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. sc. ing., S. Gaidukovs; Mg.sc.ing., A.Pabērza
Reviewer Dr. sc. ing., G.Šakale
Abstract Bakalaura darba mērķis ir iegūt poliuretāna (PU) materiālu, no kā varētu pagatavot pēdu stimulācijas celiņu ar dažādiem ieslēgumiem (oļi, koka bumbiņas, ķiršu kauliņi). Izpētīt PU īpašības – mehāniskās, reoloģiskās, termiskās īpašības un sorbciju dažādos šķīdinātājos, novecošanu klimatiskajā kamerā (UV starojums, mitrums, temperatūra). Salīdzināt divu komerciālu PU īpašības. Literatūras apskatā tika apkopota informācija par PU elastomēra iegūšanu un īpašībām. Sīkāk apskatīta informācija par PU izejvielām – izocianātiem, polioliem un ķēžu pagarinātājiem. Eksperimentālajā daļā iegūti PU paraugi. Noteiktas un izvērtētas divu komerciālu PU galaproduktu īpašības: reoloģiskās, mehāniskās, fizikālās un termiskās. Iegūts pēdu stimulācijas celiņa prototips ar dažādiem ieslēgumiem. Darbā izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā, LU un LV koksnes ķīmijas institūtā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1968. līdz 2014. gadam. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 49 lpp. Darbs satur 33 attēlus, 10 tabulas, 3 formulas un tajā izmantoti 30 literatūras avoti.
Keywords POLIURETĀNS, IZOCIONĀTS, POLIOLS, POLIURETĀNA ELASTOMĒRS
Keywords in English POLYURETHANE, ISOCYANATE, POLYOL,POLYURETHANE ELASTOMER
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.06.2015 01:42:51