Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Radošie aspekti tulkošanā: atsvešināšanās un agramatismi
Nosaukums angļu valodā Creative Aspects of Translation: Defamiliarization and Ungrammaticality
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Hramova
Recenzents Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
Anotācija Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā sniegta informācija par radošumu saistībā ar valodas poētisko funkciju. Tālāk caur agramatisma un atsvešināšanas prizmu aplūkoti iemesli, kādēļ autori lieto poētisko funkciju tādos ekonomikas tekstos, kāds ir praktiskajā daļā tulkotais. Tālāk sniegtā detalizētā praktiskā analīze ir veikta, stilistiskās izteiksmes līdzekļus uzlūkojot kā novirzes no valodas, kas pieprasa tikai minimālo atkodēšanu. Praktiskajā daļā tulkots fragments no Džonatana Šlēfera grāmatas “Ekonomistu pieņēmumi” (2012). Avota teksts ir pārsvarā informatīvs, taču tajā vērojamas arī izteiktas ekspresīva teksta iezīmes. Tā kā autors lieto valodu ekspresīvi, teksts nodrošina daudz interesantu piemēru, ko var izmantot analīzē. Bakalaura darbs, izņemot trīs pielikumus, sastāv no 101 lapas. Teorētiskajā daļā ir 41 lapa, praktiskajā daļā — 60 lapas. Pievienoti trīs pielikumi: terminu glosārijs (163 termini), no konteksta atkarīgo leksisko vienību glosārijs (83 termini) un avota teksts (58 lapas). Bibliogrāfijā ir iekļautas 22 grāmatas, 5 tiešsaistes avoti, 2 citi avoti un 7 tiešsaistes vārdnīcas un enciklpopēdijas.
Atslēgas vārdi radošums, valodas poētiskā funkcija, stilistiskās izteiksmes līdzekļi, atsvešināšana, agramatisms, Viktors Šklovskis, Maikls Rifatērs, automātiskā uztvere, minimālā atkodēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā creativity, poetic function of language, stylistic devices, defamiliarization, ungrammaticality, Victor Shklovsky, Michel Riffaterre, automatic perception, minimal decoding
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 01:01:32