Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Radošie aspekti tulkošanā: atsvešināšanās un agramatismi
Title in English Creative Aspects of Translation: Defamiliarization and Ungrammaticality
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Hramova
Reviewer Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
Abstract Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā sniegta informācija par radošumu saistībā ar valodas poētisko funkciju. Tālāk caur agramatisma un atsvešināšanas prizmu aplūkoti iemesli, kādēļ autori lieto poētisko funkciju tādos ekonomikas tekstos, kāds ir praktiskajā daļā tulkotais. Tālāk sniegtā detalizētā praktiskā analīze ir veikta, stilistiskās izteiksmes līdzekļus uzlūkojot kā novirzes no valodas, kas pieprasa tikai minimālo atkodēšanu. Praktiskajā daļā tulkots fragments no Džonatana Šlēfera grāmatas “Ekonomistu pieņēmumi” (2012). Avota teksts ir pārsvarā informatīvs, taču tajā vērojamas arī izteiktas ekspresīva teksta iezīmes. Tā kā autors lieto valodu ekspresīvi, teksts nodrošina daudz interesantu piemēru, ko var izmantot analīzē. Bakalaura darbs, izņemot trīs pielikumus, sastāv no 101 lapas. Teorētiskajā daļā ir 41 lapa, praktiskajā daļā — 60 lapas. Pievienoti trīs pielikumi: terminu glosārijs (163 termini), no konteksta atkarīgo leksisko vienību glosārijs (83 termini) un avota teksts (58 lapas). Bibliogrāfijā ir iekļautas 22 grāmatas, 5 tiešsaistes avoti, 2 citi avoti un 7 tiešsaistes vārdnīcas un enciklpopēdijas.
Keywords radošums, valodas poētiskā funkcija, stilistiskās izteiksmes līdzekļi, atsvešināšana, agramatisms, Viktors Šklovskis, Maikls Rifatērs, automātiskā uztvere, minimālā atkodēšana
Keywords in English creativity, poetic function of language, stylistic devices, defamiliarization, ungrammaticality, Victor Shklovsky, Michel Riffaterre, automatic perception, minimal decoding
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 12.06.2015 01:01:32