Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Rīgas TEC darbības režīmu modelēšana un cenu piedāvājuma iesniegšana Nord Pool elektroenerģijas biržā"
Nosaukums angļu valodā "Modelling of Riga CHP plant operating modes and bidding into the Nords Pool power exchange"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs O.Linkevičs
Recenzents A.Mahņitko
Anotācija Šajā maģistra darbā tika analizēti Rīgas termoelektrocentrāļu (TEC) darbības režīmi un TEC darbība elektroenerģijas tirgū, iesniedzot cenu piedāvājumu Nord Pool elektroenerģijas biržā. Maģistra darba galvenais uzdevums bija izstrādāt Rīgas TEC darbības režīmu optimizēšanas programmu, kas ņemtu vērā siltuma slodzes un elektroenerģijas cenu izmaiņas, iekārtu raksturlīknes un jaudas ierobežojumus. Darba pirmajā nodaļā tika analizēti elektroenerģijas tirgus modeli, tirgus darbības principi un cenu veidošanās tajos. Otrajā nodaļā tika aprakstītas cenu piedāvājumu aprēķināšanas principi un iesniegšanas procedūras. Trešajā nodaļā ir dots matemātiskā modeļa apraksts, definējot optimizācijas uzdevuma mērķa funkciju un ierobežojumus, izstrādājot aprēķina algoritmu un veicot algoritma realizāciju Visual Basic for Applications (VBA) programmēšanas valodā ar kuras palīdzību Microsoft Office Excel vidē tika izveidota TEC darba režīmu optimizēšanas programma. Ceturtajā nodaļā tika veikta izstrādāta matemātiskā modeļa aprobācija, aprēķinot dažādus Rīgas TEC darbības režīmus un elektroenerģijas tirgus cenu scenārijus. Darba kopapjoms ir 83 lappuses, tajā ir 38 attēli, 16 tabulas, 2 pielikumi un atsauces uz 57 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Rīgas TEC, režīmu optimizācija, cenu piedāvājums
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga CHP, modes optimization, bidding
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2015 23:42:06