Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Rīgas TEC darbības režīmu modelēšana un cenu piedāvājuma iesniegšana Nord Pool elektroenerģijas biržā"
Title in English "Modelling of Riga CHP plant operating modes and bidding into the Nords Pool power exchange"
Author Tatjana Makaļska
Department 11200 Institute of Power Engineering
Scientific advisor O.Linkevičs
Reviewer A.Mahņitko
Abstract Šajā maģistra darbā tika analizēti Rīgas termoelektrocentrāļu (TEC) darbības režīmi un TEC darbība elektroenerģijas tirgū, iesniedzot cenu piedāvājumu Nord Pool elektroenerģijas biržā. Maģistra darba galvenais uzdevums bija izstrādāt Rīgas TEC darbības režīmu optimizēšanas programmu, kas ņemtu vērā siltuma slodzes un elektroenerģijas cenu izmaiņas, iekārtu raksturlīknes un jaudas ierobežojumus. Darba pirmajā nodaļā tika analizēti elektroenerģijas tirgus modeli, tirgus darbības principi un cenu veidošanās tajos. Otrajā nodaļā tika aprakstītas cenu piedāvājumu aprēķināšanas principi un iesniegšanas procedūras. Trešajā nodaļā ir dots matemātiskā modeļa apraksts, definējot optimizācijas uzdevuma mērķa funkciju un ierobežojumus, izstrādājot aprēķina algoritmu un veicot algoritma realizāciju Visual Basic for Applications (VBA) programmēšanas valodā ar kuras palīdzību Microsoft Office Excel vidē tika izveidota TEC darba režīmu optimizēšanas programma. Ceturtajā nodaļā tika veikta izstrādāta matemātiskā modeļa aprobācija, aprēķinot dažādus Rīgas TEC darbības režīmus un elektroenerģijas tirgus cenu scenārijus. Darba kopapjoms ir 83 lappuses, tajā ir 38 attēli, 16 tabulas, 2 pielikumi un atsauces uz 57 informācijas avotiem.
Keywords Rīgas TEC, režīmu optimizācija, cenu piedāvājums
Keywords in English Riga CHP, modes optimization, bidding
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.06.2015 23:42:06