Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Terminoloģijas tulkošana būvniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā Translation of Terminology in the Field of Civil Engineering
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Dr.philol., doc. Irina Liokumoviča
Anotācija Bakalaura darba tēma ir "Terminoloģijas tulkošana būvniecības nozarē" autors ir Arvis Gailums, 4. kursa students bakalaura studiju programmā "Tehniskā tulkošana". Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta un vārdnīcas. Teorētiskā daļa sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta terminoloģijas nozare un tiek sniegtas vairākas šī jēdziena definīcijas. Otrajā nodaļā autors sniedz ieskatu faktoros, kas ietekmē tulka darbu. Trešā nodaļa sastāv no dažādu terminu veidošanas metožu apskata un piemēriem. Ceturtā nodaļa ir avota teksta analīze, kuru papildina attiecīgie piemēri. Bakalaura darba praktiskā daļa sastāv grāmatas "Practical Building Conservation: Roofing", kuru sarakstījuši organizācijas English Heritage speciālisti un kuru 2013. gadā publicējusi izdevniecība Ashgate Publishing, teksta tulkojuma latviešu valodā. Bakalaura darbs sastāv no 100 lappusēm un pielikumiem, kopējais tulkojuma rakstu zīmju skaits ir 126 793. Izmantotās literatūras saraksts sastāv no 30 grāmatām, 4 vārdnīcām, 5 tiešsaistes vārdnīcām un 10 interneta avotiem. Bakalaura darbam ir 2 pielikumi. 1. pielikums ir būvniecības terminu vārdnīca. 2. pielikums ir darba praktiskā daļa, ko veido tulkojuma avota teksts.
Atslēgas vārdi terminoloģija, termins, tulkošana, tulks, būvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Terminology, term, formation, civil-engineering, construction, translator, translating, alignment
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2015 21:44:15