Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Terminoloģijas tulkošana būvniecības nozarē
Title in English Translation of Terminology in the Field of Civil Engineering
Author Arvis Gailums
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Dr.philol., doc. Irina Liokumoviča
Abstract Bakalaura darba tēma ir "Terminoloģijas tulkošana būvniecības nozarē" autors ir Arvis Gailums, 4. kursa students bakalaura studiju programmā "Tehniskā tulkošana". Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta un vārdnīcas. Teorētiskā daļa sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta terminoloģijas nozare un tiek sniegtas vairākas šī jēdziena definīcijas. Otrajā nodaļā autors sniedz ieskatu faktoros, kas ietekmē tulka darbu. Trešā nodaļa sastāv no dažādu terminu veidošanas metožu apskata un piemēriem. Ceturtā nodaļa ir avota teksta analīze, kuru papildina attiecīgie piemēri. Bakalaura darba praktiskā daļa sastāv grāmatas "Practical Building Conservation: Roofing", kuru sarakstījuši organizācijas English Heritage speciālisti un kuru 2013. gadā publicējusi izdevniecība Ashgate Publishing, teksta tulkojuma latviešu valodā. Bakalaura darbs sastāv no 100 lappusēm un pielikumiem, kopējais tulkojuma rakstu zīmju skaits ir 126 793. Izmantotās literatūras saraksts sastāv no 30 grāmatām, 4 vārdnīcām, 5 tiešsaistes vārdnīcām un 10 interneta avotiem. Bakalaura darbam ir 2 pielikumi. 1. pielikums ir būvniecības terminu vārdnīca. 2. pielikums ir darba praktiskā daļa, ko veido tulkojuma avota teksts.
Keywords terminoloģija, termins, tulkošana, tulks, būvniecība
Keywords in English Terminology, term, formation, civil-engineering, construction, translator, translating, alignment
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 11.06.2015 21:44:15