Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Bio-eļļas iegūšana no bērzu koksnes zāģu skaidām
Nosaukums angļu valodā Preparation of bio-oil from birch sawdust
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. habil. chem. V.Kampars, Dr.chem.K. Māliņš
Recenzents Dr.chem.Ē.Bizdēna
Anotācija Maģistra darbā pētīta bērza skaidu hidrotermiska sašķidrināšanas procesa ietekmējošo parametru tādu kā katalizatora veids (FeSO4 ∙ 7H2O, ZnSO4 ∙ H2O, NiSO4 ∙ 7H2O, Na2CO3, NaOH), katalizatora daudzums (0.5, 2.5, 5.0, 7.0 masas % no sausas biomasas svara), temperatūra (200, 250, 300, 340 oC), H2 sākuma spiediens (2, 5, 8, 10 MPa), biomasas masas attiecība pret ūdeni (1:2, 1:4, 1:6, 1:8), izturēšanas laika (5, 20, 40, 60, 90 min) ietekme uz bioeļļas iznākumu. Darbā noskaidroti optimālie apstākļi bioeļļas ieguvei no bērza skaidām un šādos apstākļos iegūtajai bioeļļai ir noteikts tās sadegšanas siltums un elementu sastāvs. Darbā veikta izejvielas raksturošana. Noteikts bērza skaidu komponentsastāvs un galvenie to raksturojošie parametri: CHNS elementu sastāvs, relatīvais mitrums, pelnu saturs, gaistošo vielu saturs, saistītais ogleklis, sadegšanas siltums. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 60 lapas. Darbs satur 11 attēlus, 7 tabulas un tajā izmantoti 62 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi BIOEĻĻA, HIDROTERMISKA BIOMASAS SAŠĶIDRINĀŠANA, BĒRZA SKAIDAS, SĀRMAINIE KATALIZATORI
Atslēgas vārdi angļu valodā BIO-OIL, BIOMASS HYDROTHERMAL LIQUEFACTION, BIRCH SAWDUST, ALKALINE CATALYST
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2015 12:14:55