Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Bio-eļļas iegūšana no bērzu koksnes zāģu skaidām
Title in English Preparation of bio-oil from birch sawdust
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. habil. chem. V.Kampars, Dr.chem.K. Māliņš
Reviewer Dr.chem.Ē.Bizdēna
Abstract Maģistra darbā pētīta bērza skaidu hidrotermiska sašķidrināšanas procesa ietekmējošo parametru tādu kā katalizatora veids (FeSO4 ∙ 7H2O, ZnSO4 ∙ H2O, NiSO4 ∙ 7H2O, Na2CO3, NaOH), katalizatora daudzums (0.5, 2.5, 5.0, 7.0 masas % no sausas biomasas svara), temperatūra (200, 250, 300, 340 oC), H2 sākuma spiediens (2, 5, 8, 10 MPa), biomasas masas attiecība pret ūdeni (1:2, 1:4, 1:6, 1:8), izturēšanas laika (5, 20, 40, 60, 90 min) ietekme uz bioeļļas iznākumu. Darbā noskaidroti optimālie apstākļi bioeļļas ieguvei no bērza skaidām un šādos apstākļos iegūtajai bioeļļai ir noteikts tās sadegšanas siltums un elementu sastāvs. Darbā veikta izejvielas raksturošana. Noteikts bērza skaidu komponentsastāvs un galvenie to raksturojošie parametri: CHNS elementu sastāvs, relatīvais mitrums, pelnu saturs, gaistošo vielu saturs, saistītais ogleklis, sadegšanas siltums. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 60 lapas. Darbs satur 11 attēlus, 7 tabulas un tajā izmantoti 62 literatūras avoti.
Keywords BIOEĻĻA, HIDROTERMISKA BIOMASAS SAŠĶIDRINĀŠANA, BĒRZA SKAIDAS, SĀRMAINIE KATALIZATORI
Keywords in English BIO-OIL, BIOMASS HYDROTHERMAL LIQUEFACTION, BIRCH SAWDUST, ALKALINE CATALYST
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.06.2015 12:14:55