Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tekstu hibrīdā daba
Nosaukums angļu valodā The Hybrid Nature of Texts
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Oksana Samuilova
Recenzents Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
Anotācija Bakalaura darba „Tekstu hibrīdā daba” autore ir Anete Beinaroviča, Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta profesionālā bakalaura studiju programmas „Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente. Bakalaura darbs sastāv no šādām daļām: ievads, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi, bibliogrāfija un trīs pielikumi, kuru skaitā ietilpst terminu glosārijs (106 ieraksti), glosārijs ar leksikas vienībām, kuru nozīme atkarīga no konteksta (146 ieraksti) un avotteksts. Teorētiskajā daļā tiek apskatīti šādi jautājumi: jēdzieni „hibrīds” un „hibriditāte”, lingvistiskās hibriditātes veidi, lasītprasme un hiperteksti, avotteksta hibrīdā daba, hibrīdtekstu radītie izaicinājumi, kā arī stratēģijas, kas tika pielietotas, lai šos izaicinājumus pārvarētu. Bakalaura darba praktiskā daļa ietver avotteksta no Tomasa Sedlāčeka 2011. gadā publicētās grāmatas „Labā un ļaunā ekonomika: ekonomiskās jēgas meklējumi no Gilgameša līdz Volstrītai” (ievads „Ekonomikas stāsts: no dzejas līdz zinātnei”, pirmā daļa „Senā ekonomika un ne tikai. Episkā poēma par Gilgamešu: par efektivitāti, nemirstību un draudzības ekonomiku” un otrā daļa „Vecā Derība: pasaulīgums un labums”) tulkojumu no angļu valodas latviešu valodā. Kopējais bakalaura darba apjoms bez pielikumiem ir 104 lapas. Bibliogrāfija sastāv no 54 grāmatām un rakstiem, 21 tiešsaistes vārdnīcas un enciklopēdijas, kā arī 6 tiešsaistes informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Hibrīds, hibriditāte, lingvistika, tulkošanas izaicinājumi, pētījums,teksta tips, žanrs, reģistrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Hybrid, hybridity, linguistics, translation challenges, research, text type, genre, register
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 20:49:27