Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Tekstu hibrīdā daba
Title in English The Hybrid Nature of Texts
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Oksana Samuilova
Reviewer Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
Abstract Bakalaura darba „Tekstu hibrīdā daba” autore ir Anete Beinaroviča, Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta profesionālā bakalaura studiju programmas „Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente. Bakalaura darbs sastāv no šādām daļām: ievads, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi, bibliogrāfija un trīs pielikumi, kuru skaitā ietilpst terminu glosārijs (106 ieraksti), glosārijs ar leksikas vienībām, kuru nozīme atkarīga no konteksta (146 ieraksti) un avotteksts. Teorētiskajā daļā tiek apskatīti šādi jautājumi: jēdzieni „hibrīds” un „hibriditāte”, lingvistiskās hibriditātes veidi, lasītprasme un hiperteksti, avotteksta hibrīdā daba, hibrīdtekstu radītie izaicinājumi, kā arī stratēģijas, kas tika pielietotas, lai šos izaicinājumus pārvarētu. Bakalaura darba praktiskā daļa ietver avotteksta no Tomasa Sedlāčeka 2011. gadā publicētās grāmatas „Labā un ļaunā ekonomika: ekonomiskās jēgas meklējumi no Gilgameša līdz Volstrītai” (ievads „Ekonomikas stāsts: no dzejas līdz zinātnei”, pirmā daļa „Senā ekonomika un ne tikai. Episkā poēma par Gilgamešu: par efektivitāti, nemirstību un draudzības ekonomiku” un otrā daļa „Vecā Derība: pasaulīgums un labums”) tulkojumu no angļu valodas latviešu valodā. Kopējais bakalaura darba apjoms bez pielikumiem ir 104 lapas. Bibliogrāfija sastāv no 54 grāmatām un rakstiem, 21 tiešsaistes vārdnīcas un enciklopēdijas, kā arī 6 tiešsaistes informācijas avotiem.
Keywords Hibrīds, hibriditāte, lingvistika, tulkošanas izaicinājumi, pētījums,teksta tips, žanrs, reģistrs
Keywords in English Hybrid, hybridity, linguistics, translation challenges, research, text type, genre, register
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 10.06.2015 20:49:27