Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Būvuzraudzības kvalitātes nodrošināšanas plāns"
Nosaukums angļu valodā "Quality provision plan of construction supervision"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Juris Noviks
Recenzents Juris Karss
Anotācija Tā kā 01.10. 2014 izsludinātie ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „ Vispārīgie būvnoteikumi” paredz tikai vispārīgās prasības būvuzraudzības kvalitātes nodrošināšanai, tiek izstrādātas konkrētas procedūras (instrukcijas) un dokumentu formas sekmīgai un labākai būvdarbu uzraudzībai otrās un trešās grupas būvēm. BKNP pamatā tiek veidots tādā virzienā, lai tas nodrošinātu Latvijas būvnormatīva LBN 006-00 “Būtiskās prasības būvēm” un Eirokodeksa LVS EN 1990:2003 „Basis of structural design” galveno prasību izpildes kontroli būvdarbu laikā, kur atkarībā no projektā norādītās ēkas konsekvences klases CC un uzticamības līmeņa RC, tiek noteikts inspekcijas līmenis IL (Zems, vidējs vai augsts). Darba ietvaros tiek izstrādātas arī pielietojamās būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas formas un shēmas, kā papildinājums izstrādājamajām procedūrām (instrukcijām), kuras tiek izveidotas balstoties uz personīgo pieredzi no citu reālu būvobjektu būvdarbu laikā izmantotām kvalitātes nodrošināšanas formām un procedūrām, tās pilnveidojot un uzlabojot, lai uzlabotu, gan būvdarbu kvalitāti, caurspīdīgumu un vienotu izpratni starp būvniecības dalībniekiem par būvdarbu kvalitātes kontroli un Būvdarbu veicāja pienākumiem to nodrošināt. Darba ietvaros sniegti piemēri detalizēto būvuzraudzības kvalitātes nodrošināšanas plāna izstrādei. Darba nobeigumā arī sniegtas rekomendācijas turpmākai būvsuzraudzības kvalitātes nodrošināšanas plāna pilnveidošanai un papildināšanai.
Atslēgas vārdi BŪVUZRAUDZĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS PLĀNS
Atslēgas vārdi angļu valodā The quality provision plan of construction supervision
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 16:34:57