Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Būvuzraudzības kvalitātes nodrošināšanas plāns"
Title in English "Quality provision plan of construction supervision"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Juris Noviks
Reviewer Juris Karss
Abstract Tā kā 01.10. 2014 izsludinātie ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „ Vispārīgie būvnoteikumi” paredz tikai vispārīgās prasības būvuzraudzības kvalitātes nodrošināšanai, tiek izstrādātas konkrētas procedūras (instrukcijas) un dokumentu formas sekmīgai un labākai būvdarbu uzraudzībai otrās un trešās grupas būvēm. BKNP pamatā tiek veidots tādā virzienā, lai tas nodrošinātu Latvijas būvnormatīva LBN 006-00 “Būtiskās prasības būvēm” un Eirokodeksa LVS EN 1990:2003 „Basis of structural design” galveno prasību izpildes kontroli būvdarbu laikā, kur atkarībā no projektā norādītās ēkas konsekvences klases CC un uzticamības līmeņa RC, tiek noteikts inspekcijas līmenis IL (Zems, vidējs vai augsts). Darba ietvaros tiek izstrādātas arī pielietojamās būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas formas un shēmas, kā papildinājums izstrādājamajām procedūrām (instrukcijām), kuras tiek izveidotas balstoties uz personīgo pieredzi no citu reālu būvobjektu būvdarbu laikā izmantotām kvalitātes nodrošināšanas formām un procedūrām, tās pilnveidojot un uzlabojot, lai uzlabotu, gan būvdarbu kvalitāti, caurspīdīgumu un vienotu izpratni starp būvniecības dalībniekiem par būvdarbu kvalitātes kontroli un Būvdarbu veicāja pienākumiem to nodrošināt. Darba ietvaros sniegti piemēri detalizēto būvuzraudzības kvalitātes nodrošināšanas plāna izstrādei. Darba nobeigumā arī sniegtas rekomendācijas turpmākai būvsuzraudzības kvalitātes nodrošināšanas plāna pilnveidošanai un papildināšanai.
Keywords BŪVUZRAUDZĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS PLĀNS
Keywords in English The quality provision plan of construction supervision
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.06.2015 16:34:57