Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Betona konstrukciju ar nemetālisku stiegrojumu robežstāvokļa analīze"
Nosaukums angļu valodā "Limit states analysis of non-metallic reinforced concrete structures"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents Albīns Skudra
Anotācija Maģistra darbā ir izstrādāti priekšlikumi esošo projektēšanas normatīvu papildinājumiem betona konstrukcijām ar nemetālisko stiegrojumu. Veikta nemetālisko stiegrojumu normatīvu aprēķina bāzes izpēte un eksperimentālo datu analīze. Pamatojoties uz Amerikas, Kanādas, Japānas, Itālijas un Eiropas projektēšanas normām, ir aplūkoti nemetāliska stiegrojuma pielietošanas principi betona konstrukcijās un robežstāvokļu aprēķina principi. Apkopoti eksperimentālie un teorētiskie izlieču dati no četriem eksperimentiem par betona sijām un plātnēm stiegrotam ar dažāda veida FRP stiegrojumu un slogotām 4 punktu liecē. Teorētiskās izlieču vērtības visiem paraugiem tika aprēķinātas, izmantojot trīs dažādas projektēšanas rokasgrāmatu formulas. Teorētisko aprēķinu precizitāte ir novērtēta saskaņā ar eksperimentāliem datiem. Pētījuma rezultātā tika izstrādātas 7 nemetāliska stiegrojuma robežstāvokļu aprēķina blokshēmas. Izveidotās robežstāvokļa aprēķina diagrammas ir izmantojamas kā projektēšanas palīglīdzeklis betona konstrukcijām ar FRP stiegrojumu. Izmantojot nemetālisko stiegrojumu betona konstrukcijās var panākt vidēji 20% lielāku nestspēju, bet pielietojot šādu stiegrojumu betona konstrukciju pārsegumos, noteicošās kļūst lietojamības robežstāvokļa vērtības, tāpēc stiegrojuma daudzuma koeficientam jābūt 20% lielākam nekā ekvivalentam dzelzsbetona pārsegumam. Lai panāktu mazākas konstrukciju izlieces vērtības, efektīvāk ir pārstiegrot apakšējo betona joslu, nekā pārstiegrot visu betona šķērsgriezumu. Maģistra darbs ir uztaisīts datorsalikumā latviešu valodā, darba apjoms: 124lpp., 52 attēli, 21 tabula, 32 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi nemetāliskais stiegrojums, robežstāvokļu analīze, betona konstrukcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā non-metallic reinforcement, limit states analysis, concrete structures
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 10:38:00