Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Betona konstrukciju ar nemetālisku stiegrojumu robežstāvokļa analīze"
Title in English "Limit states analysis of non-metallic reinforced concrete structures"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Leonīds Pakrastiņš
Reviewer Albīns Skudra
Abstract Maģistra darbā ir izstrādāti priekšlikumi esošo projektēšanas normatīvu papildinājumiem betona konstrukcijām ar nemetālisko stiegrojumu. Veikta nemetālisko stiegrojumu normatīvu aprēķina bāzes izpēte un eksperimentālo datu analīze. Pamatojoties uz Amerikas, Kanādas, Japānas, Itālijas un Eiropas projektēšanas normām, ir aplūkoti nemetāliska stiegrojuma pielietošanas principi betona konstrukcijās un robežstāvokļu aprēķina principi. Apkopoti eksperimentālie un teorētiskie izlieču dati no četriem eksperimentiem par betona sijām un plātnēm stiegrotam ar dažāda veida FRP stiegrojumu un slogotām 4 punktu liecē. Teorētiskās izlieču vērtības visiem paraugiem tika aprēķinātas, izmantojot trīs dažādas projektēšanas rokasgrāmatu formulas. Teorētisko aprēķinu precizitāte ir novērtēta saskaņā ar eksperimentāliem datiem. Pētījuma rezultātā tika izstrādātas 7 nemetāliska stiegrojuma robežstāvokļu aprēķina blokshēmas. Izveidotās robežstāvokļa aprēķina diagrammas ir izmantojamas kā projektēšanas palīglīdzeklis betona konstrukcijām ar FRP stiegrojumu. Izmantojot nemetālisko stiegrojumu betona konstrukcijās var panākt vidēji 20% lielāku nestspēju, bet pielietojot šādu stiegrojumu betona konstrukciju pārsegumos, noteicošās kļūst lietojamības robežstāvokļa vērtības, tāpēc stiegrojuma daudzuma koeficientam jābūt 20% lielākam nekā ekvivalentam dzelzsbetona pārsegumam. Lai panāktu mazākas konstrukciju izlieces vērtības, efektīvāk ir pārstiegrot apakšējo betona joslu, nekā pārstiegrot visu betona šķērsgriezumu. Maģistra darbs ir uztaisīts datorsalikumā latviešu valodā, darba apjoms: 124lpp., 52 attēli, 21 tabula, 32 informācijas avoti.
Keywords nemetāliskais stiegrojums, robežstāvokļu analīze, betona konstrukcijas
Keywords in English non-metallic reinforcement, limit states analysis, concrete structures
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.06.2015 10:38:00