Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Fāžu atdalīšanas ietekme uz Ti<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>O<sub>2</sub> keramikas īpašībām
Nosaukums angļu valodā Effect of phase separation on the properties of Ti<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>O<sub>2</sub> ceramic
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc.ing., asoc. prof. Jānis Ločs, Mg.sc.ing., pētn. Kristaps Rubenis
Recenzents Dipl. Ing. Jānis Barloti
Anotācija Maģistra darbā apskatīta sola-gēla metode Ti1-xSnxO2 materiāla iegūšanai, kā izejvielas izmantojot titāna izopropoksīdu un SnCl4∙5H2O. No sintezētā materiāla iegūti tablešu formas paraugi, kuri saķepināti 1525 oC temperatūrā un atkvēlināti 48 h 1100 oC temperatūrā, ar mērķi inducēt TiO2 un SnO2 fāžu atdalīšanos. Literatūras apskatā apkopota informācija par TiO2, SnO2 un Ti1-xSnxO2 iegūšanas metodēm un fāžu atdalīšanās ietekmi uz Ti1-xSnxO2 īpašībām. Eksperimentālajā daļā ar sola-gēla metodi iegūtas četras Ti1-xSnxO2 kompozīcijas (x = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8;), analizēta to struktūra. Raksturoti iegūtā keramiskā materiāla siltumvadītspējas un dielektriskās īpašības. Literatūras apskatā apkopota informācija par laiku periodu no 1988. līdz 2015. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, SpringerLink, Scopus, interneta resursus, kā arī grāmatās pieejamo informāciju. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 66 lpp, 29 attēlus, 4 tabulas, darbā izmantoti 61 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi TiO2, SnO2, Ti1-XSnXO2, SOLA-GĒLA METODE, FĀŽU ATDALĪŠANĀS, SILTUMVADĪTSPĒJA, DIELEKTRISKĀS ĪPAŠĪBAS
Atslēgas vārdi angļu valodā TiO2, SnO2, Ti1-XSnXO2, SOL-GEL METHOD, PHASE SEPARATION, THERMAL CONDUCTIVITY, DIELECTRIC PROPERTIES
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 09:23:32