Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Fāžu atdalīšanas ietekme uz Ti<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>O<sub>2</sub> keramikas īpašībām
Title in English Effect of phase separation on the properties of Ti<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>O<sub>2</sub> ceramic
Author Jeļena Mironova
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. sc.ing., asoc. prof. Jānis Ločs, Mg.sc.ing., pētn. Kristaps Rubenis
Reviewer Dipl. Ing. Jānis Barloti
Abstract Maģistra darbā apskatīta sola-gēla metode Ti1-xSnxO2 materiāla iegūšanai, kā izejvielas izmantojot titāna izopropoksīdu un SnCl4∙5H2O. No sintezētā materiāla iegūti tablešu formas paraugi, kuri saķepināti 1525 oC temperatūrā un atkvēlināti 48 h 1100 oC temperatūrā, ar mērķi inducēt TiO2 un SnO2 fāžu atdalīšanos. Literatūras apskatā apkopota informācija par TiO2, SnO2 un Ti1-xSnxO2 iegūšanas metodēm un fāžu atdalīšanās ietekmi uz Ti1-xSnxO2 īpašībām. Eksperimentālajā daļā ar sola-gēla metodi iegūtas četras Ti1-xSnxO2 kompozīcijas (x = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8;), analizēta to struktūra. Raksturoti iegūtā keramiskā materiāla siltumvadītspējas un dielektriskās īpašības. Literatūras apskatā apkopota informācija par laiku periodu no 1988. līdz 2015. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, SpringerLink, Scopus, interneta resursus, kā arī grāmatās pieejamo informāciju. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 66 lpp, 29 attēlus, 4 tabulas, darbā izmantoti 61 literatūras avoti.
Keywords TiO2, SnO2, Ti1-XSnXO2, SOLA-GĒLA METODE, FĀŽU ATDALĪŠANĀS, SILTUMVADĪTSPĒJA, DIELEKTRISKĀS ĪPAŠĪBAS
Keywords in English TiO2, SnO2, Ti1-XSnXO2, SOL-GEL METHOD, PHASE SEPARATION, THERMAL CONDUCTIVITY, DIELECTRIC PROPERTIES
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.06.2015 09:23:32