Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Latvijas mālu dobu sfēru veidošana un to īpašības
Nosaukums angļu valodā Fabrication and properties of hollow spheres from Latvian clays
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing.,pētn. Andrejs Šiškins, Dr. sc.ing., prof. Jurijs Ozoliņš
Recenzents Dr.sc.ing. Vjačeslavs Lapkovskis
Anotācija Literatūras aprakstā apkopota informācija par dažādām porainas keramikas struktūrām, to iegūšanas metodēm un granulveida materiālu izgatavošanas paņēmieniem. Sniegts ieskats Latvijā atrodamo devona periodu mālu un poru raksturojumā. Mālu keramikas dobās sfēras tika iegūtas izmantojot EPS, kā izdegošo šablonu izveidotā laboratorijas mēroga iekārtā. Darba eksperimentālajā daļā pētītas Liepas mālu dobu keramikas granulu mehāniskās īpašības, ūdens uzturēšanas īpašības ar nolūku izvērtēt to perspektīvu izmantošanai ūdens uzturēšanā. Noteikts granulu bēruma blīvums, šķietamais blīvums, ūdens uzsūce, fāžu sastāvs, virsmas morfoloģija, porainības rādītāji ar hidrostatiskās svēršanas un BET slāpekļa adsorbcijas metodēm, žāvēšanas kinētika ar māliem pārklātām polistirola granulām, kā arī aprēķināts gatavā produkta iznākums un dots ieskats iespējamā dobo mālu granulu iegūšanas tehnoloģijā. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdota no 1973 līdz 2014 g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 80 lpp, 45 attēlus, 9 tabulas, 2 pielikumus, darbā izmantoti 64 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi KERAMISKA DOBA SFĒRA, KERAMISKAS DOBAS SFĒRAS STRUKTŪRA, MEHĀNISKĀ STIPRĪBA, ŪDENS UZTURĒŠANA, PORAINĪBA.
Atslēgas vārdi angļu valodā CERAMIC HOLLOW SPHERE, CERAMIC HOLLOW SPHERE STRUCTURE, COMPRESSIVE STRENGTH, WATER RETENTION, POROSITY.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 16:50:55