Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Latvijas mālu dobu sfēru veidošana un to īpašības
Title in English Fabrication and properties of hollow spheres from Latvian clays
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg.sc.ing.,pētn. Andrejs Šiškins, Dr. sc.ing., prof. Jurijs Ozoliņš
Reviewer Dr.sc.ing. Vjačeslavs Lapkovskis
Abstract Literatūras aprakstā apkopota informācija par dažādām porainas keramikas struktūrām, to iegūšanas metodēm un granulveida materiālu izgatavošanas paņēmieniem. Sniegts ieskats Latvijā atrodamo devona periodu mālu un poru raksturojumā. Mālu keramikas dobās sfēras tika iegūtas izmantojot EPS, kā izdegošo šablonu izveidotā laboratorijas mēroga iekārtā. Darba eksperimentālajā daļā pētītas Liepas mālu dobu keramikas granulu mehāniskās īpašības, ūdens uzturēšanas īpašības ar nolūku izvērtēt to perspektīvu izmantošanai ūdens uzturēšanā. Noteikts granulu bēruma blīvums, šķietamais blīvums, ūdens uzsūce, fāžu sastāvs, virsmas morfoloģija, porainības rādītāji ar hidrostatiskās svēršanas un BET slāpekļa adsorbcijas metodēm, žāvēšanas kinētika ar māliem pārklātām polistirola granulām, kā arī aprēķināts gatavā produkta iznākums un dots ieskats iespējamā dobo mālu granulu iegūšanas tehnoloģijā. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdota no 1973 līdz 2014 g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 80 lpp, 45 attēlus, 9 tabulas, 2 pielikumus, darbā izmantoti 64 literatūras avoti.
Keywords KERAMISKA DOBA SFĒRA, KERAMISKAS DOBAS SFĒRAS STRUKTŪRA, MEHĀNISKĀ STIPRĪBA, ŪDENS UZTURĒŠANA, PORAINĪBA.
Keywords in English CERAMIC HOLLOW SPHERE, CERAMIC HOLLOW SPHERE STRUCTURE, COMPRESSIVE STRENGTH, WATER RETENTION, POROSITY.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 09.06.2015 16:50:55