Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums MMP inhibitoru meklējumi aziridīnu-triazolu konjugātu rindā
Nosaukums angļu valodā Aziridine-triazole conjugates as a potential MMP inhibitors
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., prof. Māris Turks
Recenzents Dr. chem., prof. Māra Jure
Anotācija Bakalaura darbā ir apskatītas aziridīnu sintēzes metodes, to ķīmiskās un bioloģiskās īpašības, 1,2,3-triazolu pielietojums medicīniskajā praksē, kā arī dots ieskats matricas metaloproteināžu inhibitoru pētījumos un iespējamā to darbības mehānismā. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1937. līdz 2014. gadam, izmantojot datubāzes ScienceDirect, Wiley Online Library, SciFinder un Espacenet. Darba gaitā sintezēts jauns alkīns – 4-(but-2-īn-1-iloksi)fenilacetilēns, 10 jauni 1,4 diaizvietotu 1,2,3-triazolu-aziridīnu konjugāti ar 4-aizvietotu fenilaizvietotāju sānu ķēdē. Triazola-aziridīna konjugāti tika nodoti bioloģiskās aktivitātes izpētei. Tika atklāts, ka divi no atvasinājumiem – 1 (aziridīn 2 ilmetil) 4 (4 pentilfenil) 1H 1,2,3 triazols un 1 (aziridīn 2 ilmetil) 4 (4 benziloksifenil)-1H-1,2,3-triazols ir selektīvi MMP-2 inhibitori, bet pēdējais minētais izrādījis īpaši augstu citotoksisko efektu uz audzēju šūnu līnijām un zemu LD50 un ir atzīts par potenciālāko savienojumu tālāko pārbaužu veikšanai. Darba gaitā uzlabota tritilgrupas nošķelšanas metodika, lai realizētu reakciju ar augstākiem iznākumiem. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 88 lpp. Darbs satur 20 attēlus, 26 shēmas, 6 tabulas un tajā izmantoti 103 avoti.
Atslēgas vārdi MMP INHIBITORU MEKLĒJUMI AZIRIDĪNU-TRIAZOLU KONJUGĀTU RINDĀ, MMP-2 INHIBITORI, 1,3-DIPOLĀRĀ AZĪDU-ALKĪNU CIKLOPIEVIENOŠANĀS
Atslēgas vārdi angļu valodā AZIRIDINE-TRIAZOLE DERIVATIVES AS POTENTIAL MMP INHIBITORS, MMP-2 INHIBITORS, 1,3-DIPOLAR AZIDE-ALKYNE CYCLOADDITION
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 14:39:26