Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Augsti plastisku kvartāra mālu keramisko granulu izmantošana piesārņota ūdens attīrīšanai
Nosaukums angļu valodā Application of high plasticity quaternary clay ceramic pellets for purification of pollute water
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., asoc.prof. R.Švinka
Recenzents Dr.sc.ing., doc. J.Mālers
Anotācija Literatūras apskatā apkopota informācija par Latvijā atrodamajiem māliem, to ķīmisko un mineraloģisko sastāvu, kā arī par apdedzināšanas laikā notiekošajiem procesiem. Īsumā skatīta poru veidošanās, to raksturošana un noteikšanas metodes. Apskatīts arī adsorbcijas process un to ietekmējošie faktori, kā arī fotokatalīzes process un arī fotokatalizators – ZnO. Darba eksperimentālajā daļā pētītas divu veidu Prometeja mālu granulas un to sorbcijas īpašības. Granulām tiek noteikts granulu fāžu sastāvs, porainības rādītāji, ūdens vides pH pēc materiāla iegremdēšanas, keramiskās īpašības, kā arī granulu sorbcijas spēja 2 dažādos šķīdumos – joda un metiloranža ūdens šķīdumos. Darba eksperimentālajā daļā arī tiek noteikta metiloranža fotodegradācija, izmantojot ZnO. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 64 lpp. Darbs satur 21 attēlus, 6 tabulas un tajā izmantoti 67 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Plastiski māli, porainas granulas, sorbcijas spēja, fotokatalīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Plastic clay, porous granules, sorbtion ability, photocatalysis
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 14:21:34