Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Augsti plastisku kvartāra mālu keramisko granulu izmantošana piesārņota ūdens attīrīšanai
Title in English Application of high plasticity quaternary clay ceramic pellets for purification of pollute water
Author Inga Pudže
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing., asoc.prof. R.Švinka
Reviewer Dr.sc.ing., doc. J.Mālers
Abstract Literatūras apskatā apkopota informācija par Latvijā atrodamajiem māliem, to ķīmisko un mineraloģisko sastāvu, kā arī par apdedzināšanas laikā notiekošajiem procesiem. Īsumā skatīta poru veidošanās, to raksturošana un noteikšanas metodes. Apskatīts arī adsorbcijas process un to ietekmējošie faktori, kā arī fotokatalīzes process un arī fotokatalizators – ZnO. Darba eksperimentālajā daļā pētītas divu veidu Prometeja mālu granulas un to sorbcijas īpašības. Granulām tiek noteikts granulu fāžu sastāvs, porainības rādītāji, ūdens vides pH pēc materiāla iegremdēšanas, keramiskās īpašības, kā arī granulu sorbcijas spēja 2 dažādos šķīdumos – joda un metiloranža ūdens šķīdumos. Darba eksperimentālajā daļā arī tiek noteikta metiloranža fotodegradācija, izmantojot ZnO. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 64 lpp. Darbs satur 21 attēlus, 6 tabulas un tajā izmantoti 67 literatūras avoti.
Keywords Plastiski māli, porainas granulas, sorbcijas spēja, fotokatalīze
Keywords in English Plastic clay, porous granules, sorbtion ability, photocatalysis
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 09.06.2015 14:21:34