Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Stylistic Devices in Technical Text Translation
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Oksana Samuilova
Recenzents Dr.philol., prof. Larisa Iļjinska
Anotācija Bakalaura darba autore is Rīgas Tehniskās universistātes, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes, Lietišķās Valodniecības institūta 4.kursa studente Kristīne Zariņa. Bakalaura darba tēma ir: Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: Teorētiskās daļas un Praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā autore analizē stila un māksliniecisko izteiksmes līdzekļu jedzienus kopumā, detalizētāk pēta dažādus leksisko mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu veidus un aplūko to tulkošanai pielietotās metodes. Īpaša uzmanība tiek veltīta tādiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem kā metafora, metonīmija, sinekdoka, personifikācija un salīdzinājums, ņemot vērā, ka tie tiek bieži izmantoti avota tekstā un mūsdienu zinātniskajos, un tehniskajos tekstos kopumā. Teorētiskās daļas pamatojumam un argumentācijai tiek izmantoti piemēri no Praktiskās daļas, kuru veido ekonomikas nozares grāmatas "Jaunās ekonomikas sniegtās priekšrocības: Globālās ekonomiskās krīzes atrisināšana ar savstarpējā galvojuma palīdzību" (Autori: G. Īzaks, J. Levijs un A. Ognits) nodaļu tulkojums. Bakalaura darbs, neskaitot divus pielikumus, sastāv no 104 lappusēm. Teorētiskā daļa sastāv no 30 lpp.; Praktiskā daļa - 61 lpp. Bibliogrāfiju veido 62 grāmatas, 21 raksts, 10 interneta resursi, 1 drukātā vārdnīca un 12 vārdnīcas tiešsaiste.
Atslēgas vārdi tulkošana; tehniskie teksti; valodniecība; mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi; stilistika
Atslēgas vārdi angļu valodā translation; technical texts; linguistics; stylistics; stylistic devices
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 14:15:11