Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā
Title in English Stylistic Devices in Technical Text Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Oksana Samuilova
Reviewer Dr.philol., prof. Larisa Iļjinska
Abstract Bakalaura darba autore is Rīgas Tehniskās universistātes, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes, Lietišķās Valodniecības institūta 4.kursa studente Kristīne Zariņa. Bakalaura darba tēma ir: Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: Teorētiskās daļas un Praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā autore analizē stila un māksliniecisko izteiksmes līdzekļu jedzienus kopumā, detalizētāk pēta dažādus leksisko mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu veidus un aplūko to tulkošanai pielietotās metodes. Īpaša uzmanība tiek veltīta tādiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem kā metafora, metonīmija, sinekdoka, personifikācija un salīdzinājums, ņemot vērā, ka tie tiek bieži izmantoti avota tekstā un mūsdienu zinātniskajos, un tehniskajos tekstos kopumā. Teorētiskās daļas pamatojumam un argumentācijai tiek izmantoti piemēri no Praktiskās daļas, kuru veido ekonomikas nozares grāmatas "Jaunās ekonomikas sniegtās priekšrocības: Globālās ekonomiskās krīzes atrisināšana ar savstarpējā galvojuma palīdzību" (Autori: G. Īzaks, J. Levijs un A. Ognits) nodaļu tulkojums. Bakalaura darbs, neskaitot divus pielikumus, sastāv no 104 lappusēm. Teorētiskā daļa sastāv no 30 lpp.; Praktiskā daļa - 61 lpp. Bibliogrāfiju veido 62 grāmatas, 21 raksts, 10 interneta resursi, 1 drukātā vārdnīca un 12 vārdnīcas tiešsaiste.
Keywords tulkošana; tehniskie teksti; valodniecība; mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi; stilistika
Keywords in English translation; technical texts; linguistics; stylistics; stylistic devices
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 09.06.2015 14:15:11