Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Ar magniju un stronciju aizvietotu nanokristālisku apatītu sintēze un raksturojums
Nosaukums angļu valodā Synthesis and characterization of magnesium and strontium substituted nanocrystalline apatites
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., doc. Kristīne Šalma-Ancāne, Mg.sc.ing., pētn. Līga Stīpniece
Recenzents Dr. sc. ing., asoc. prof. Inna Juhņeviča
Anotācija Maģistra darba literatūras apskatā apkopota informācija par aizvietotiem nanokristāliskiem apatītiem, to struktūras īpatnībām, iegūšanu un izmantošanas iespējām medicīnā. Tika apskatīti ķīmiskās nogulsnēšanas metodes parametri, kuri sekmē nanokristāliska gala produkta veidošanos nogulsnēšanas procesā. Eksperimentālajā daļā sintezēti ar magniju un stronciju aizvietoti nanokristāliskie apatīti zemtemperatūras nogulsnēšanas metodes ceļā. Iegūtiem aizvietotiem nanokristāliskiem apatītiem izpētītas fizikālķīmiskās īpašības. Analizēta vides pH, Mg un Sr jonu koncentrācijas un polivinilspirta vides ietekme uz sintēzes produktu sastāvu un struktūru. Darbā izmantota RTU Zinātniskās bibliotēkas pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes ScienceDirect, SpringerLink, Scopus un internetā atrodama informācija. Apskatītie literatūras avoti ir angļu, krievu un latviešu valodā, kas izdoti laika periodā no 1981. līdz 2015. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 81 lappuses, 27 attēlus, 15 tabulas un tajā izmantoti 118 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi NANOKRISTĀLISKS APATĪTS, STRONCIJS, MAGNIJS, ZEMTEMPERATŪRAS ĶĪMISKĀS NOGULSNĒŠANAS METODE
Atslēgas vārdi angļu valodā NANOCRYSTALLINE APATITE, STRONTIUM, MAGNESIUM, LOW TEMPERATURE CHEMICAL PRECIPITATION METHOD
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 13:34:34