Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Ar magniju un stronciju aizvietotu nanokristālisku apatītu sintēze un raksturojums
Title in English Synthesis and characterization of magnesium and strontium substituted nanocrystalline apatites
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing., doc. Kristīne Šalma-Ancāne, Mg.sc.ing., pētn. Līga Stīpniece
Reviewer Dr. sc. ing., asoc. prof. Inna Juhņeviča
Abstract Maģistra darba literatūras apskatā apkopota informācija par aizvietotiem nanokristāliskiem apatītiem, to struktūras īpatnībām, iegūšanu un izmantošanas iespējām medicīnā. Tika apskatīti ķīmiskās nogulsnēšanas metodes parametri, kuri sekmē nanokristāliska gala produkta veidošanos nogulsnēšanas procesā. Eksperimentālajā daļā sintezēti ar magniju un stronciju aizvietoti nanokristāliskie apatīti zemtemperatūras nogulsnēšanas metodes ceļā. Iegūtiem aizvietotiem nanokristāliskiem apatītiem izpētītas fizikālķīmiskās īpašības. Analizēta vides pH, Mg un Sr jonu koncentrācijas un polivinilspirta vides ietekme uz sintēzes produktu sastāvu un struktūru. Darbā izmantota RTU Zinātniskās bibliotēkas pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes ScienceDirect, SpringerLink, Scopus un internetā atrodama informācija. Apskatītie literatūras avoti ir angļu, krievu un latviešu valodā, kas izdoti laika periodā no 1981. līdz 2015. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 81 lappuses, 27 attēlus, 15 tabulas un tajā izmantoti 118 literatūras avoti.
Keywords NANOKRISTĀLISKS APATĪTS, STRONCIJS, MAGNIJS, ZEMTEMPERATŪRAS ĶĪMISKĀS NOGULSNĒŠANAS METODE
Keywords in English NANOCRYSTALLINE APATITE, STRONTIUM, MAGNESIUM, LOW TEMPERATURE CHEMICAL PRECIPITATION METHOD
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 09.06.2015 13:34:34