Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Aziridīni ar 1,5-diaizvietotu 1,2,3-triazolu sānu ķēdē
Nosaukums angļu valodā Aziridines with 1,5-disubstituted 1,2,3-triazole in the side chain
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., prof. Māris Turks
Recenzents Dr. chem., asoc. prof. Aigars Jirgensons
Anotācija Bakalaura darba ietvaros iegūta virkne aziridīna atvasinājumu ar 1,5-diaizvietotu 1,2,3-triazolu sānu ķēdē. Sintēzei tika pielāgota vispārīgā rutēnija kompleksu katalizētās azīda alkīna ciklopievienošanās reakcijas eksperimentālā procedūra, sasniedzot līdz 89% augstus iznākumus. Daļa jauniegūto savienojumu tika nodoti bioloģiskās aktivitātes pētījumiem to MMP inhibēšanas potenciāla un citotoksicitātes noteikšanai. Noskaidrots, ka visiem pārbaudītajiem savienojumiem piemīt vērā ņemama toksicitāte gan pret vēža, gan veselo šūnu līnijām, bet tikai dažiem no tiem novērota selektīva inhibēšanas spēja attiecībā pret MMP-12. Literatūras apskatā vērsta uzmanība uz trīs mūsdienu medicīnas ķīmijā aktuāliem pētījumu virzieniem, kas attiecināmi uz izstrādātā bakalaura darba tēmu. Tie ir: rutēnija katalizētas azīda-alkīna ciklopievienošanās reakcijas izmantošana 1,5-diaizvietotu 1,2,3 triazolu sintēzē; 1,2,3-triazolu nozīme medicīnas ķīmijā; MMP inhibitori un to dažādība atkarībā no cinka jonu saistošās grupas. Literatūras apskats balstīts uz zinātniskajiem rakstiem laika posmā no 2003. līdz 2014. gadam un veidots, izmantojot datu bāzes: ScienceDirect, Scopus, SciFinder, Wiley Online Library un ACS. Kopskaitā iegūti 36 jauni savienojumi, kuru struktūras pierādītas, izmantojot KMR, MS un IS spektroskopiju, kā arī rentgenstruktūranalīzi. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 103 lpp. Darbs satur 16 shēmas, 21 attēlu, 4 tabulas, tajā izmantoti 59 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi AZIRIDĪNA-TRIAZOLA KONJUGĀTI, RUTĒNIJA KATALIZĒTA AZĪDA-ALKĪNA CIKLOPIEVIENOŠANĀS, MMP INHIBITORI
Atslēgas vārdi angļu valodā AZIRIDINE-TRIAZOLE CONJUGATES, RUTHENIUM CATALYZED AZIDE-ALKYNE CYCLOADDITION, MMP INHIBITORS
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 10:42:45