Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Aziridīni ar 1,5-diaizvietotu 1,2,3-triazolu sānu ķēdē
Title in English Aziridines with 1,5-disubstituted 1,2,3-triazole in the side chain
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem., prof. Māris Turks
Reviewer Dr. chem., asoc. prof. Aigars Jirgensons
Abstract Bakalaura darba ietvaros iegūta virkne aziridīna atvasinājumu ar 1,5-diaizvietotu 1,2,3-triazolu sānu ķēdē. Sintēzei tika pielāgota vispārīgā rutēnija kompleksu katalizētās azīda alkīna ciklopievienošanās reakcijas eksperimentālā procedūra, sasniedzot līdz 89% augstus iznākumus. Daļa jauniegūto savienojumu tika nodoti bioloģiskās aktivitātes pētījumiem to MMP inhibēšanas potenciāla un citotoksicitātes noteikšanai. Noskaidrots, ka visiem pārbaudītajiem savienojumiem piemīt vērā ņemama toksicitāte gan pret vēža, gan veselo šūnu līnijām, bet tikai dažiem no tiem novērota selektīva inhibēšanas spēja attiecībā pret MMP-12. Literatūras apskatā vērsta uzmanība uz trīs mūsdienu medicīnas ķīmijā aktuāliem pētījumu virzieniem, kas attiecināmi uz izstrādātā bakalaura darba tēmu. Tie ir: rutēnija katalizētas azīda-alkīna ciklopievienošanās reakcijas izmantošana 1,5-diaizvietotu 1,2,3 triazolu sintēzē; 1,2,3-triazolu nozīme medicīnas ķīmijā; MMP inhibitori un to dažādība atkarībā no cinka jonu saistošās grupas. Literatūras apskats balstīts uz zinātniskajiem rakstiem laika posmā no 2003. līdz 2014. gadam un veidots, izmantojot datu bāzes: ScienceDirect, Scopus, SciFinder, Wiley Online Library un ACS. Kopskaitā iegūti 36 jauni savienojumi, kuru struktūras pierādītas, izmantojot KMR, MS un IS spektroskopiju, kā arī rentgenstruktūranalīzi. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 103 lpp. Darbs satur 16 shēmas, 21 attēlu, 4 tabulas, tajā izmantoti 59 literatūras avoti.
Keywords AZIRIDĪNA-TRIAZOLA KONJUGĀTI, RUTĒNIJA KATALIZĒTA AZĪDA-ALKĪNA CIKLOPIEVIENOŠANĀS, MMP INHIBITORI
Keywords in English AZIRIDINE-TRIAZOLE CONJUGATES, RUTHENIUM CATALYZED AZIDE-ALKYNE CYCLOADDITION, MMP INHIBITORS
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 09.06.2015 10:42:45