Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Company’s Financial Situation”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēmas nosaukums: „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze” Darbā tiek izpētīts un izanalizēts konkrēta uzņēmuma „Stockmann” finansiālais stāvoklis. Lai to noteiktu, ir jāveic finanšu stabilitātes analīze par vairākiem uzņēmuma darbības periodiem, jānosaka, kāda ir esošā situācija, un iegūtie rezultāti jāsalīdzina ar iepriekšējiem periodiem. Tas ļauj uzņēmuma vadībai savlaicīgi veikt pārmaiņas uzņēmumā, lai uzlabotu tā finansiālo stabilitāti. Veicot aprēķinus tiek novērtēts, vai uzņēmums ir stabils un spēj konkurēt ar citiem uzņēmumiem. Izanalizējot nepieciešamos rādītājus tiek meklētas dažādas uzlabojumu veicinošas iespējas, kā rezultātā uzņēmums spētu funkcionēt daudz efektīvāk. Tika analizēti bilances un peļņas vai zaudējuma dati laika periodā no 2012.gada līdz 2014.gadam. Pēc šiem datiem tika aprēķināti uzņēmuma galvenie rādītāji, tie ir, rentabilitāte, likviditāte, maksātspēja un bankrota iespējamība, lai spētu noteikt uzņēmuma „Stockmann” esošo finansiālo stāvokli, samazināt riska iespējas un rast risinājumus, kā uzlabot finansiālos rādītājus. Diplomdarbs sastāv no 61 lpp., 18 attēliem, 6 tabulām. Darba izstrādei izmantoti 24 dažādi literatūras un informācijas avoti. Darbā ietverti 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma finansiālais stāvoklis, analīze, finanšu rādītāju analīze, stabils uzņēmums, konkurētspēja, likviditāte, rentabilitāte, maksātspēja, bankrots
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of the company, financial situation, company's real situation, profitability, liquidity, solvency
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 06:54:01