Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze”
Title in English “Analysis of Company’s Financial Situation”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba tēmas nosaukums: „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze” Darbā tiek izpētīts un izanalizēts konkrēta uzņēmuma „Stockmann” finansiālais stāvoklis. Lai to noteiktu, ir jāveic finanšu stabilitātes analīze par vairākiem uzņēmuma darbības periodiem, jānosaka, kāda ir esošā situācija, un iegūtie rezultāti jāsalīdzina ar iepriekšējiem periodiem. Tas ļauj uzņēmuma vadībai savlaicīgi veikt pārmaiņas uzņēmumā, lai uzlabotu tā finansiālo stabilitāti. Veicot aprēķinus tiek novērtēts, vai uzņēmums ir stabils un spēj konkurēt ar citiem uzņēmumiem. Izanalizējot nepieciešamos rādītājus tiek meklētas dažādas uzlabojumu veicinošas iespējas, kā rezultātā uzņēmums spētu funkcionēt daudz efektīvāk. Tika analizēti bilances un peļņas vai zaudējuma dati laika periodā no 2012.gada līdz 2014.gadam. Pēc šiem datiem tika aprēķināti uzņēmuma galvenie rādītāji, tie ir, rentabilitāte, likviditāte, maksātspēja un bankrota iespējamība, lai spētu noteikt uzņēmuma „Stockmann” esošo finansiālo stāvokli, samazināt riska iespējas un rast risinājumus, kā uzlabot finansiālos rādītājus. Diplomdarbs sastāv no 61 lpp., 18 attēliem, 6 tabulām. Darba izstrādei izmantoti 24 dažādi literatūras un informācijas avoti. Darbā ietverti 6 pielikumi.
Keywords Uzņēmuma finansiālais stāvoklis, analīze, finanšu rādītāju analīze, stabils uzņēmums, konkurētspēja, likviditāte, rentabilitāte, maksātspēja, bankrots
Keywords in English Analysis of the company, financial situation, company's real situation, profitability, liquidity, solvency
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 09.06.2015 06:54:01