Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Enerģijas ietaupījumu apjoma mērījumi un to verifikācija, saskaņā ar energoefektivitātes līgumu"
Nosaukums angļu valodā "Measurement and verification of energy savings measure under energy perfomance contracting"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Claudio Rochas
Recenzents Dzintars Jaunzems
Anotācija Maģistra darba “Enerģijas ietaupījumu apjoma mērījumi un to verifikācija, saskaņā ar energoefektivitātes līgumu” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes vides zinātnes maģistra programmas students Edgars Augustiņš. Maģistra darba mērķis ir apkopot citu valstu mērījumu un verifikāciju pieredzi un to vadlīnijas, kā arī izstrādtāt metodoloģoki bāzes scenārija enerģijas patēriņa noteikšanai. Šiem pasākumiem būtu jāpaaugstina sabiedrības uzticību un pārskatāmību, kas skar daudzdzīvokļu ēku renovāciju. Šī brīža situācija rāda, ka M&V daļa ir nesakārtota un vairumā gadījumu, pārbaudes daļu veic tā pati celtniecības kompānija bez trešās puses iesaistes. Trešai pusei ir nepieciešas izvērtēt rezultātus pārbaudīt to pareizību, lai palielinātu renovācju projektu caurredzamību. Darbs sastāv no divām galvenajām daļām- literārā un pētnieciskā daļa. Literārajā daļā tika analizēti dažādi avoti un pētījumi par sektoru un nozaru aktiem. Šajā daļā ir aprakstītas dažādu valstu pieredzes un Starptautiskās Izpildes Mērījumu Verifikāciju Protokols ir atainots kā viens no galvenajām M&V vadlīnijām. Pētnieciskajā daļā ir izstrādāts matemātisks aprēķinu modelis, pēc kura tiek skaidri aprakstītas un analizētas rezultātu prognozes ar M&V. Ar matemātikas modeļa palīdzību tiek izveidots bāzes scenārijs no kura tālāk tiek analizēti un aprakstīti trīs iespējamie scenāriji, lai pierādītu kā mērījumi un verifikācijas ietekmē renovācijas kvalitāti, precizitāti, pārskatāmību un izmaksu sadalījumu. Tā kā ēka ietaupīs zināmu daudzumu enerģijas, vides ieguvums ir ietaupītās SEG, kas arī ir aprēķināts pētnieciskajā daļā. Darbs satur 97 lapaspuses, 23 tabulas, 25 attēlus, 54 literatūras avotus un 5 pielikumus.
Atslēgas vārdi Mērījumi un verifikācija, energo efektivitāte, daudzīvokļu ēku renovācija, IPMVP
Atslēgas vārdi angļu valodā Measurement and verification, energy efficiency, multifamily building renovation, IPMVP
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 00:57:19