Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Enerģijas ietaupījumu apjoma mērījumi un to verifikācija, saskaņā ar energoefektivitātes līgumu"
Title in English "Measurement and verification of energy savings measure under energy perfomance contracting"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Claudio Rochas
Reviewer Dzintars Jaunzems
Abstract Maģistra darba “Enerģijas ietaupījumu apjoma mērījumi un to verifikācija, saskaņā ar energoefektivitātes līgumu” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes vides zinātnes maģistra programmas students Edgars Augustiņš. Maģistra darba mērķis ir apkopot citu valstu mērījumu un verifikāciju pieredzi un to vadlīnijas, kā arī izstrādtāt metodoloģoki bāzes scenārija enerģijas patēriņa noteikšanai. Šiem pasākumiem būtu jāpaaugstina sabiedrības uzticību un pārskatāmību, kas skar daudzdzīvokļu ēku renovāciju. Šī brīža situācija rāda, ka M&V daļa ir nesakārtota un vairumā gadījumu, pārbaudes daļu veic tā pati celtniecības kompānija bez trešās puses iesaistes. Trešai pusei ir nepieciešas izvērtēt rezultātus pārbaudīt to pareizību, lai palielinātu renovācju projektu caurredzamību. Darbs sastāv no divām galvenajām daļām- literārā un pētnieciskā daļa. Literārajā daļā tika analizēti dažādi avoti un pētījumi par sektoru un nozaru aktiem. Šajā daļā ir aprakstītas dažādu valstu pieredzes un Starptautiskās Izpildes Mērījumu Verifikāciju Protokols ir atainots kā viens no galvenajām M&V vadlīnijām. Pētnieciskajā daļā ir izstrādāts matemātisks aprēķinu modelis, pēc kura tiek skaidri aprakstītas un analizētas rezultātu prognozes ar M&V. Ar matemātikas modeļa palīdzību tiek izveidots bāzes scenārijs no kura tālāk tiek analizēti un aprakstīti trīs iespējamie scenāriji, lai pierādītu kā mērījumi un verifikācijas ietekmē renovācijas kvalitāti, precizitāti, pārskatāmību un izmaksu sadalījumu. Tā kā ēka ietaupīs zināmu daudzumu enerģijas, vides ieguvums ir ietaupītās SEG, kas arī ir aprēķināts pētnieciskajā daļā. Darbs satur 97 lapaspuses, 23 tabulas, 25 attēlus, 54 literatūras avotus un 5 pielikumus.
Keywords Mērījumi un verifikācija, energo efektivitāte, daudzīvokļu ēku renovācija, IPMVP
Keywords in English Measurement and verification, energy efficiency, multifamily building renovation, IPMVP
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 09.06.2015 00:57:19