Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas problēmas un risinājumi Liepājā
Nosaukums angļu valodā Problems and solutions for apartment house management in Liepaja
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Gita Actiņa
Recenzents I.Geipele, Rīgas Tehniskā universitāte
Anotācija Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana ir gana sarežģīts un komplicēts process, kas no pārvaldītāja prasa augstu kompetenci un darba kvalitāti. Mājoklis ir ikviena indivīda pamatvajadzība, tādēļ dzīvojamās mājas pārvaldnieka uzdevums ir šos mājokļus pārvaldīt ne vien ievērojot LR likumdošanas normas, bet ar savu iniciatīvu un gūto pieredzi veicināt dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojuma vispārēju uzlabošanu, gan rosinot izmaiņas normatīvajos aktos, gan ieviešot jaunas darba metodes pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām – analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darbā ir iekļauti 20 attēli un 2 tabulas, kas paskaidro un ilustrē pētījuma saturu. Darba kopējais apjoms ir 81 lpp., neskaitot pielikumus. Analītiskajā daļā autors analizē dzīvojamo fondu Latvijā un Liepājā, kā arī dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares attīstību Latvijā un dzīvojamo māju pārvaldīšanas tirgus tendences Liepājā; daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesu, atjaunoto ēku statistiku Latvijā un Liepājā, raksturo būtiskākos ieguvumus, ko sniedz daudzdzīvokļu māju atjaunošana. Teorētiskajā daļā autors raksturo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojuma būtību, daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas formas, dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas veidus un normatīvo aktu regulējumu attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Praktiskajā daļā autors raksturo būtiskākās daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas problēmas; analizē aptaujas rezultātā iegūtos datus; sniedz priekšlikumus izvirzīto problēmu risināšanā. Analizējot un apkopojot visu trīs darba daļu datus, autors izdarījis secinājumus par būtiskākajām problēmām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā un sniedzis priekšlikumus to risināšanā.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas problēmas un risinājumi Liepājā
Atslēgas vārdi angļu valodā PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR APARTMENT HOUSE MANAGEMENT IN LIEPAJA
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2015 23:59:36