Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas problēmas un risinājumi Liepājā
Title in English Problems and solutions for apartment house management in Liepaja
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Gita Actiņa
Reviewer I.Geipele, Rīgas Tehniskā universitāte
Abstract Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana ir gana sarežģīts un komplicēts process, kas no pārvaldītāja prasa augstu kompetenci un darba kvalitāti. Mājoklis ir ikviena indivīda pamatvajadzība, tādēļ dzīvojamās mājas pārvaldnieka uzdevums ir šos mājokļus pārvaldīt ne vien ievērojot LR likumdošanas normas, bet ar savu iniciatīvu un gūto pieredzi veicināt dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojuma vispārēju uzlabošanu, gan rosinot izmaiņas normatīvajos aktos, gan ieviešot jaunas darba metodes pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām – analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darbā ir iekļauti 20 attēli un 2 tabulas, kas paskaidro un ilustrē pētījuma saturu. Darba kopējais apjoms ir 81 lpp., neskaitot pielikumus. Analītiskajā daļā autors analizē dzīvojamo fondu Latvijā un Liepājā, kā arī dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares attīstību Latvijā un dzīvojamo māju pārvaldīšanas tirgus tendences Liepājā; daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesu, atjaunoto ēku statistiku Latvijā un Liepājā, raksturo būtiskākos ieguvumus, ko sniedz daudzdzīvokļu māju atjaunošana. Teorētiskajā daļā autors raksturo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojuma būtību, daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas formas, dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas veidus un normatīvo aktu regulējumu attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Praktiskajā daļā autors raksturo būtiskākās daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas problēmas; analizē aptaujas rezultātā iegūtos datus; sniedz priekšlikumus izvirzīto problēmu risināšanā. Analizējot un apkopojot visu trīs darba daļu datus, autors izdarījis secinājumus par būtiskākajām problēmām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā un sniedzis priekšlikumus to risināšanā.
Keywords Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas problēmas un risinājumi Liepājā
Keywords in English PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR APARTMENT HOUSE MANAGEMENT IN LIEPAJA
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.06.2015 23:59:36