Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Uzņēmuma arhitektūru ieviešanas iespēju analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Enterprire Architecture Introduction Possibilities
Struktūrvienība 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts
Darba vadītājs M. Kirikova
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba mērķis bija izpētīt un analizēt esošās metodes uzņēmuma arhitektūras vadībai un iespējām ieviest tos organizācijas pastāvošajā praksē. Šajā dokumentā aplūkoti koncepti uzņēmuma arhitektūrai dažādos kontekstos, piemēram, uzņēmuma arhitektūras nozīme uzņēmuma vadības sistēmai, kā arī iespējas attiecībā uz tās praktisko pielietojumu nozarē. Diemžēl, daudziem uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem nav skaidras izpratnes par uzņēmuma arhitektūras konceptu un tās biznesa vērtību un nozīmi informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādē. Case Company – kompānija, kas ir apspriesta šajā pētījumā, ir gatava uzsākt projektu, lai īstenotu holistisku uzņēmuma arhitektūras vadības metodoloģiju. Tas radīja iespēju pētījuma veikšanai un nepieciešamību analizēt uzņēmuma jau esošo arhitektūras bāzi un tās vadības metodiku. Datu vākšana un analīze šajā pētījumā tika veikta izmantojot kvalitatīvas pētniecības metodes, un kā rezultāts šim pētījumam ir veidoti norādījumi uzņēmumam attiecībā uz uzņēmuma arhitektūras vadības metodoloģijas pamatu sagatavošanu un veidošanu. Nākamais solis būtu sagatavot kompaktāku informāciju uzņēmumam par šo pētījumu un izmantot šī pētījumu rezultātus kompānijas uzņēmuma arhitektūras atlases projektā. Bakalaura darbs uzrakstīts angļu valodā uz 88 lapām, satur 16 attēlus, 18 tabulas, 1 pielikumu un 58 atsauces uz literatūras avotiem. Es vēlētos pateikties savai darba vadītājai prof. Mārītei Kirikovai par atbalstu šajā pētījuma laikā un sniegto vērtīgo kritisko analīzi. Gribētos tencināt arī visus interviju un aptauju dalībniekus par pacietību, kā arī uzņēmuma darba vadītāju (Marja-Riitta Vehviläinen) par viņas atbalstu un sniegto motivāciju.
Atslēgas vārdi uzņēmuma arhitektūra, UA, uzņēmuma arhitektūra ietvars, uzņēmuma arhitektūra salīdzinājums
Atslēgas vārdi angļu valodā EA, Enterprise Architecture, EAF, EAM, EA comparison
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2015 19:22:35