Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Uzņēmuma arhitektūru ieviešanas iespēju analīze
Title in English Analysis of Enterprire Architecture Introduction Possibilities
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor M. Kirikova
Reviewer
Abstract Bakalaura darba mērķis bija izpētīt un analizēt esošās metodes uzņēmuma arhitektūras vadībai un iespējām ieviest tos organizācijas pastāvošajā praksē. Šajā dokumentā aplūkoti koncepti uzņēmuma arhitektūrai dažādos kontekstos, piemēram, uzņēmuma arhitektūras nozīme uzņēmuma vadības sistēmai, kā arī iespējas attiecībā uz tās praktisko pielietojumu nozarē. Diemžēl, daudziem uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem nav skaidras izpratnes par uzņēmuma arhitektūras konceptu un tās biznesa vērtību un nozīmi informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādē. Case Company – kompānija, kas ir apspriesta šajā pētījumā, ir gatava uzsākt projektu, lai īstenotu holistisku uzņēmuma arhitektūras vadības metodoloģiju. Tas radīja iespēju pētījuma veikšanai un nepieciešamību analizēt uzņēmuma jau esošo arhitektūras bāzi un tās vadības metodiku. Datu vākšana un analīze šajā pētījumā tika veikta izmantojot kvalitatīvas pētniecības metodes, un kā rezultāts šim pētījumam ir veidoti norādījumi uzņēmumam attiecībā uz uzņēmuma arhitektūras vadības metodoloģijas pamatu sagatavošanu un veidošanu. Nākamais solis būtu sagatavot kompaktāku informāciju uzņēmumam par šo pētījumu un izmantot šī pētījumu rezultātus kompānijas uzņēmuma arhitektūras atlases projektā. Bakalaura darbs uzrakstīts angļu valodā uz 88 lapām, satur 16 attēlus, 18 tabulas, 1 pielikumu un 58 atsauces uz literatūras avotiem. Es vēlētos pateikties savai darba vadītājai prof. Mārītei Kirikovai par atbalstu šajā pētījuma laikā un sniegto vērtīgo kritisko analīzi. Gribētos tencināt arī visus interviju un aptauju dalībniekus par pacietību, kā arī uzņēmuma darba vadītāju (Marja-Riitta Vehviläinen) par viņas atbalstu un sniegto motivāciju.
Keywords uzņēmuma arhitektūra, UA, uzņēmuma arhitektūra ietvars, uzņēmuma arhitektūra salīdzinājums
Keywords in English EA, Enterprise Architecture, EAF, EAM, EA comparison
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 08.06.2015 19:22:35